Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Model

Asigurarea de Frontieră este asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii cauzate terţilor prin accidente de autovehicule, care se încheie pentru vehiculele care au locul obişnuit de staţionare în alt stat decât România şi pentru care, în România, încheierea acestei asigurări este obligatorie. După data intrării în vigoare pentru România a Acordului Multilateral (M.G.A.) – la data de 01 August 2007 – au dreptul şi obligaţia de a încheia Asigurarea de Frontieră numai deţinătorii vehiculelor care au locul obişnuit de staţionare în alte state decât statele din Spaţiul Economic European (S.E.E.) şi Elveţia.
Documentul “Asigurare de Frontieră” este emis, administrat şi gestionat de B.A.A.R. Vânzarea acestui document se face numai de către societăţile de asigurare membre ale B.A.A.R., în baza mandatului expres primit în acest sens.
Pentru a vizualiza modelul documentului “Asigurare de Frontieră” vă rugăm apăsaţi aici.