Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Condiții pentru dobândirea calității de ”Gestionar de daune” pe teritoriul României, în cadrul Sistemului Internațional Carte Verde

 

A. Pentru a dobândi calitatea de ,,gestionar de daune” pe teritoriul României şi pentru  a-şi menţine această calitate, o persoană juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

1. Conform actului său constitutiv, să poată desfăşura pe teritoriul României, activitatea de constatare şi evaluare de daune ca urmare a accidentelor de vehicule şi de plată a despăgubirilor;

 

2. Să aibă un capital social de minim 10.000 lei

 

3. Reprezentantul legal al societăţii şi/sau persoana care conduce departamentul de constatare-evaluare daune, să aibă o experienţă de cel puţin 2 ani în această activitate.

 

4. Face dovada că deţine un sistem informatic care să-i permită comunicarea electronică precum şi evidenţa activităţii legată de constatarea/evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor.

 

5. Face dovada că poate efectua, în mod direct sau în baza unor contracte de prestări servicii, constatări şi evaluări de daune cu personal calificat, pe tot teritoriul României, în cel mai scurt timp de la data avizării daunei.

 

6. Face dovada că are în fiecare moment, capacitatea de a despăgubi persoanele prejudiciate în condiţiile prevăzute de legislaţia din România, fără a solicita în prealabil asigurătorului sumele necesare. Se consideră că această condiţie este îndeplinită de către gestionarul de daune, dacă aceasta face dovada că:

 

-          are în fiecare moment în disponibil cel puţin suma de 100.000 EUR în această valută sau echivalent în lei la cursul B.N.R., sau

-          are deschisă o linie de credit cu un sold în fiecare moment de cel puţin 100.000 EUR în această valută sau echivalent lei la cursul B.N.R., sau

 

-          are de încasat de la asigurătorii în numele cărora acţionează suma de cel puţin 50.000 EUR şi are disponibil suma de cel puţin 50.000 EUR în această valută sau echivalent lei la cursul B.N.R.

 

B.   Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. II.1 este de competenţa Consiliului Director care va decide efectuarea verificării, fără discriminare pentru toţi gestionarii de daune, ori de câte ori va considera necesar, dar cel puţin o dată în fiecare an calendaristic.

 

C.   Calitatea de gestionar de daune se dobândeşte în baza hotărârii Adunării Generale a B.A.A.R. şi se pierde tot în baza unei hotărâri a Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. II.1 sau în condiţiile prevăzute de Contractul de mandat.

 

 

Condiții aprobate de Adunarea Generală a B.A.A.R. în cadrul ședinței sale din 31.03.2011.