Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Scurta prezentare

Sistemul Carte Verde creat la 1 ianuarie 1953 sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, este administrat de Consiliul Birourilor, organism internaţional înfiinţat la Londra în 1949.

 

Membrii Sistemului Carte Verde sunt cele 46 de Birouri Naţionale înfiinţate şi recunoscute în vederea îndeplinirii prevederilor Recomandării nr. 5 adoptată în 25 ianuarie 1949, înlocuită de Anexa 2 al Rezoluţiei Unificate cu privire la facilitatea transportului rutier adoptată de Grupul de Lucru pentru transportul rutier al Comitetului pentru transport intern al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite.

 

Sediul Consiliului Birourilor (CoB) este la Bruxelles.

 

Rolul fundamental al Consiliului Birourilor este:

 

 

* de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea în totalitate a Recomandării nr. 5 şi a recomandărilor sau rezoluţiilor modificate ulterior,

 

* de a se asigura că membrii respectă în totalitate convenţia “Regulamentul General” al Sistemului “Carte Verde”. Consiliul Birourilor este condus de dl. Jean Zenners – preşedinte şi dna. Greet Flore – secretar general.

 

Pentru informaţii suplimentare despre Consiliul Birourilor, vă invităm să accesati adresa de site www.cobx.org