Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Întrebări frecvente

Întrebare
Cum se procedează în situaţia în care suntem implicaţi într-un accident rutier cu un autoturism înmatriculat în altă ţară?
Răspuns BAAR
În primul rând va trebui să se obţină un document în care să se consemneze circumstanţele producerii accidentului, date despre autovehiculele implicate, date despre asigurări şi despre şoferi. Aceasta este o regulă generală, indiferent de ţara de înmatriculare a autovehiculelor implicate. Acest document poate fi un Proces-verbal încheiat de organele de poliţie sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată de cei doi şoferi implicaţi.
În al doilea rând, trebuie să se obţină o copie după documentul de asigurare Carte Verde al autovehiculului din străinătate. Dacă copia respectivă este certificată pentru conformitate cu originalul de către organul competent, este cu atât mai bine. Este posibil ca pentru autovehiculele înmatriculate în unul din statele Spaţiului Economic European, şoferul acestora să nu poată prezenta un document de asigurare Carte Verde. Într-o astfel de situaţie, trebuie avut grijă ca numărul de înmatriculare, precum şi marca şi tipul autovehiculului să fie indicate corect în Constatarea amiabilă de accident sau în Procesul verbal încheiat de organele competente (de exemplu poliţie). 


 

Întrebare
Cum se poate afla corespondentul companiei de asigurări străine pe teritoriul României şi cum se stabileşte această legătură între cele două societăţi de asigurare?
Răspuns BAAR
Pentru a afla corespondentul în România al unui asigurător din străinătate, se va proceda astfel:
-           dacă se deţine o copie a documentului de asigurare Carte Verde şi persoana interesată are acces la internet, va accesa pagina BAAR la adresa www.baar.ro  apoi va deschide pagina “Identificare corespondent” după care va urma indicaţiile pe care le va primi în acest mod;
-           în oricare altă situaţie, va lua legătura cu B.A.A.R., fie telefonic la nr de telefon [+40] [21] 319 13 02/03, fie pe e-mail la adresa secretariat@baar.ro şi va urma instrucţiunile pe care le va primi.
Corespondenţii în România ai asigurătorilor din străinătate, se numesc de B.A.A.R. la solicitarea expresă a Biroului Naţional din care aceştia fac parte.

 

Întrebare
Care este următorul pas după aflarea corespondentului? Şi cum se procedează dacă nu există un corespondent?
Răspuns BAAR
După aflarea corespondentului, persoana păgubită îl va aviza cu privire la daună şi îi va solicita să-i deschidă dosar de daună. La avizare, va anexa documentele pe care le deţine cu privire la accidentul respectiv. Până ce nu obţine confirmarea valabilităţii asigurării,  corespondentul va putea cel mult să procedeze la constatarea avariilor, fără ca prin aceasta să se angajeze că va plăti contravaloarea daunelor.
Dacă asigurătorul nu are corespondent numit pe teritoriul României, gestionarea cazului de daună se va face de B.A.A.R.

 

Întrebare
Am fost implicat într-un accident rutier pe teritoriul României, din vina unui şofer care conducea un autovehicul înmatriculat în ţara X (a se vedea Adrese/Birourile Naţionale), al cărei Birou Naţional este membru al Sistemului Carte Verde.
Unde mă adresez?
Răspuns BAAR
În aceste cazuri vă puteţi adresa fie la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), fie la societatea care este corespondentul  societăţii de asigurare care a eliberat asigurarea de răspundere civilă auto “Carte Verde”

 

Întrebare
Aş dori să achizitionez o asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pentru un autovehicul cu locul obişnuit de staţionare în România.
Unde mă pot adresa?
Răspuns BAAR
Puteţi achizitiona o asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” de la orice societate de asigurare – membră a Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)

 

Întrebare
Aş dori să achizitionez o asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pentru un autovehicul cu locul obişnuit de staţionare în altă ţară  (membră a Sistemului Internaţional Carte Verde) decât România.
Răspuns BAAR
Societăţile de asigurare membre B.A.A.R. nu au dreptul să elibereze vreo asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pentru vreun autovehicul cu locul obişnuit de staţionare în altă ţară  (membră a Sistemului Internaţional Carte Verde) decât România.