Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Istoric

În Hotărârea nr. 354 din 5 iunie 1964 privind unele măsuri pentru creşterea încasărilor din activitatea turistică, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 6 iunie 1964 la punctul 6 se arată următoarele : “Se autoriza Administraţia Asigurărilor de Stat să adere la Sistemul “Cărţii Verzi” al Biroului Asigurărilor de Autovehicule, cu sediul la Londra”.
În accepţiunea legiuitorului român, Biroul Asigurărilor de Autovehicule, cu sediul la Londra era, de fapt, Consiliul Birourilor care îşi avea sediul la Londra.
Din acel moment, Administraţia Asigurărilor de Stat a început să întocmească toate formalităţile necesare pentru a deveni membru al Consiliului Birourilor.

În data de 21 octombrie 1965 în cadrul şedinţei Adunării Generale a Consiliului Birourilor care a avut loc la Londra, dl. Preşedinte a arătat că “ A fost admisă ca membru Administraţia Asigurărilor de Stat”.

În 26 mai 1985, Adunarea Generală a Consiliului Birourilor a hotărât ca Administraţia Asigurărilor de Stat (în calitatea sa de Biroul Naţional din România) să fie numită în Comitetul Permanent de Lucru al acestui organism internaţional, alături de Belgia, Suedia, Elveţia, Turcia şi Yugoslavia.

Art. 4 din Hotărârea nr. 1279 din 8 decembrie 1990 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial nr, 145 din 17 decembrie 1990, se arată următoarele: “Pe data înfiinţării societăţilor comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor, potrivit art.1, Administraţia Asigurărilor de Stat îşi încetează activitatea.
Activul şi pasivul Administraţiei de Stat se preiau de societăţile comerciale pe acţiuni înfiinţate, astfel:
a)Societatea “Asigurarea Românească S.A.”.....
b)Societatea “Astra S.A.”......
c)agenţia “Carom S.A.” preia activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor în cazurile de pagube produse în România, când răspunderea revine unor asiguraţi la societăţi de asigurare din străinătate, iar în cazurile de pagube produse în străinătate de automobilişti români asiguraţi la societăţile de asigurare din ţara noastră”

Deşi nu au fost reglementări legale exprese, practic funcţia de Birou Naţional a fost preluată de societatea Carom S.A. pînă la data apariţiei Legii nr. 47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 151/19.07.1991.

În art. 24 din Legea nr. 47/1991 se prevedea ca „societăţile de asigurari şi societăţile de asigurare – reasigurare care practică asigurarea de autovehicule vor constitui Biroul Asigurătorilor de Autovehicule, care reprezintă aceste societăţi în relaţiile interne şi cu străinătate, îndeplinind sarcinile şi supravegând realizarea de către societăţile reprezentate a obligaţiilor rezultând din convenţiile internaţionale cu privire la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube cauzate prin accidente de autovehicule.“
Aceasta era prima reglementare legală în legatură cu Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.
În îndeplinirea acestei prevederi, în 15 noiembrie 1994 a avut loc Adunarea Generală a societăţilor de asigurare care au ca obiect de activitate asigurarea de autovehicule, care au convenit să înfiinţeze Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.).
Societăţile fondatoare au fost: Anglo-Româna, Arinco, Asirom, Asit, Asitrans, Astra, Carom, Crest, Dacia-Felix, Generala, Metropol, Mondragon, Romanoasig, Unita.
În vederea obţinerii personalităţii juridice şi a înregistrării B.A.A.R. în registrul ţinut de Tribunalul Municipiului Bucureşti, s-a formulat cererea în faţa acelei instanţe, cerere care a constituit obiectul dosarului nr. 2/S/1995.

Prin hotărârea nr. 17 din 19 iunie 1995, Tribunalul Bucureşti secţia a III-a civilă a admis cererea asociaţiei Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) şi a dispus înregistrarea acesteia în Registrul special al Tribunalului Municipiului Bucureşti. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2732/11 octombrie 1995.