Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Obligatii

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România ( B.A.A.R.) îndeplineşte funcţia de Birou Român Carte Verde, în vederea respectării tuturor obligaţiilor rezultate din prevederile “Regulamentului General” al Sistemului Internaţional “Carte Verde” şi a Recomandării nr. 5/1949 a SubComitetului de Transporturi Rutiere al Comitetului de Transporturi Interne al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Prin calitatea sa de Birou Carte Verde, B.A.A.R. îndeplineşte două funcţii:

  1. În calitate de “Birou al ţării în care a avut loc accidentul”, îşi asumă responsabilitatea gestionării şi lichidării daunelor care rezultă din accidentele produse de automobiliştii străini, pe teritoriul României
  2. În calitatea de “Birou Garantor”, garantează documentele de asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pe care societăţile de asigurare membre ale B.A.A.R. le eliberează asiguraţilor săi

B.A.A.R. a semnat bilateral convenţia “Regulamentul General” al Sistemului Internaţional “Carte Verde” cu toate celelalte 46 de Birouri Naţionale, membre ale sistemului.
De asemenea, B.A.A.R. are obligaţia de a administra şi gestiona „Asigurarea de frontieră” în acord cu prevederile legale în vigoare şi conform Regulamentului propriu privind această asigurare.