Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Organizare

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) reprezintă asociaţia profesională care este membră a Consiliului Birourilor si care este formată din toate societăţile de asigurare din România autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie şi mandatate să elibereze documente de asigurare de răspundere civilă auto "Carte Verde". B.A.A.R. este avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 25 (3) din Legea nr.32/2000.
În prezent, B.A.A.R. este format din 11 societăţi de asigurare, şi anume:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea B.A.A.R. se realizează de Adunarea Generala. Administrarea B.A.A.R., pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi a prevederilor din Statut, se realizează de Consiliul Director.


În prezent, Consiliul Director este format din:

 

  • Preşedinte - Dl. Mădălin ROȘU
  • 4 membri, şi anume:

     

      ♦  Dl. Dan - Junior GĂTĂIANȚU din partea societății Asirom V.I.G.  

 

      ♦  Dl. Cristian - Eduard IONESCU din partea societății Allianz – Ţiriac Asigurări

 

      ♦  Dl. Călin Rareș MATEI din partea societății Groupama Asigurări

 

      ♦  Dl. Mihnea Traian Ștefan TOBESCU din partea societății Euroins România

 

 

  Membrii noului Consiliu Director își vor prelua toate prerogativele funcției după avizarea A.S.F., procedură care este în curs.

 

 Conducerea executivă a B.A.A.R. se realizează de către Directorat.