Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Întâlniri, Seminarii şi Conferinţe

2008

 • Întâlnirea Birourilor Naţionale din Grupa B Sud Est, la Bucureşti
  Pentru a doua oară, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) a fost gazda evenimentului anual intitulat „Întâlnirea Birourilor Naţionale din Grupa B Sud Est”, care s-a desfăşurat în data de 9 octombrie 2008, la Bucureşti. Au participat reprezentanţi ai 11 Birouri dintre care şi reprezentanţi ai Consiliului Birourilor. Evenimentul a avut loc la sediul B.A.A.R. si a antrenat prezentările interactive ale 5 Birouri. Mai multe detalii puteti afla aici

   

 • În contact cu noutăţile de la Adunarea Generală CoB mai 2008

  Întorcându-se de la Adunarea Generală a CoB, delegaţia B.A.A.R. a dorit să împărtăşească, membrilor şi gestionarilor, ultimele informaţii culese şi să aducă la cunoştinţa lor hotărârile adoptate de către acest important organism în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. În acest sens în data de 17 iulie, B.A.A.R. a organizat un seminar.
  Mai multe detalii găsiţi aici

 • Aderarea B.A.A.R. la Acordul FOS (Agreement between Bureau within the Framework of the Freedom of Services in Compulsory Motor Insurance)
  În iunie 2008, B.A.A.R. a aderat la Conventia între Birouri in cadrul liberei prestări a serviciilor în asigurările de răspundere civilă auto obligatorie.
  Convenţia între Birouri în cadrul FOS a fost semnată pentru prima dată la Luxemburg în 24 mai 2004, fiind înlocuită la 01.06.2006 cu o nouă Convenţie ca urmare a aderării la aceasta a altor Birouri Naţionale.
  Convenţia poate fi semnată numai de birourile din statele care au preluat reglementările europene în materie de libertate a prestării serviciilor. În legislaţia din România au fost preluate reglementările în această materie în Legea  nr. 32/2000 şi în Normele R.C.A.
  Obiectul Convenţiei îl constituie angajarea birourilor semnatare ca, în cazul în care o societate de asigurare care are sediul în aria de competenţă a unui astfel de birou şi prestează servicii în baza FOS într-un alt stat, nu-şi onorează obligaţiile ce decurg din Regulamentul General al CoB, sau ajung în stare de insolvabilitate iar biroul din statul de prestare a serviciilor a fost obligat să plătească despăgubiri în numele lor, să ramburseze acestuia despăgubirile plătite.
  În prezent, Convenţia este semnată de 27 de birouri din SEE

   
 • Adunarea Generală a CoB – mai 2008, Lisabona
  În perioada 28-30 mai 2008, la Lisabona, s-a desfăşurat Adunarea Generală a Consiliului Birourilor. În cadrul acesteia, membrii CoB au luat la cunoştinţă despre activitatea desfăşurată de conducerea şi comitetele tehnice, de la ultima şedinţă până astazi, şi au luat hotărâri în problemele puse în discuţie. Dintre hotărârile adoptate amintim:
  • Biroul din Rusia (R.A.M.I.)  a fost acceptat ca membru tranzitoriu al Sistemului Internaţional Carte Verde, începând cu data de 1 ianuarie 2009, cu condiţia ca acesta să îndeplinească condiţiile financiare până la 1 noiembrie 2008
  • Regulamentul General al CoB, Acordul Multilateral, Statutul CoB, modelul documentului Carte Verde au fost modificate conform cerinţelor actuale
  • B.A.A.R. a fost ales ca membru al Comitetului de Monitorizare pe un mandat de 3 ani.
  Mai multe informaţii veţi afla în seminarul organizat de B.A.A.R. în cursul lunii iulie 2008.