Actualul proiect de ordonanta nu inlatura in totalitate pericolul si posibilitatea continuarii procedurii de infringement

  • Post author:
  • Post category:RCA

Comunicat de presa
Bucuresti, 27.08.2020

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania saluta modificarile propuse de Ministerul Finantelor Publice la Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului care vizeaza modificarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.

BAAR considera ca acest proiect legislativ asigura o transpunere mult mai corecta a dispozitiilor Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European si respecta intr-o mai mare masura exigentele Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European si Consiliului privind accesul la activitatea si desfasurarea activitatii de asigurare si reasigurare.

Cu toate acestea, Biroul doreste sa sublinieze ca unele prevederi din Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului care vizeaza modificarea legii 132/2017 nu sunt conforme cu aquis-ul comunitar deoarece:  

I. Reglementarea privind factorul N si asiguratul cu risc ridicat, in forma propusa prin proiectul de Ordonanta contravine in continuare dispozitiilor legislatiei europene (Directiva 2009/138/CE, Tratatul privind Uniunea Europeana) fiind totodata o prevedere legislativa care nu se poate aplica in practica.

Reglementarea in continuare a unui plafon (nivel) maximal al primei de asigurare, ca rezultat al inmultirii factorului fix N cu tariful de prima de referinta, peste care asiguratorii nu pot vinde polite de asigurare RCA, situeaza respectiva reglementare in afara legislatiei europene si a TFUE (Tratatului de Functionare a Uniunii Europene).

O alta problema pe care o ridica modificarile referitoare la reglementarea factorului N, de ordin tehnic, de aceasta data, este aceea a imposibilitatii de aplicare in practica. Mai precis, individualizarea primei pentru fiecare vehicul vizat nu se poate realiza prin intermediul unui factor N variabil, determinat individual pentru fiecare vehicul in parte, cum propune proiectul, ci doar prin intermediul tarifului de referinta care se raporteaza la caracteristicile tehnice ale vehiculului, incadrarea acestuia intr-un anume segment de risc si intr-o anumita clasa de bonus-malus corespunzatoare.

Cu titlu informativ, mentionam faptul ca, panain prezent, reglementarea asiguratului cu risc ridicat nu a avut nicio consecinta practica deoarece nu a existat niciun asemenea caz, regulile economiei de piata regland in mod natural pretul primelor RCA.

II. Proiectul de Ordonanta transfera catre BAAR prerogative specifice administratiei publice.

Proiectul de Ordonanta transfera catre BAAR responsabilitati care ar trebui sa revina unor autoritati publice intrucat acestea au capacitatea legala de a le aduce la indeplinire in raport cu asiguratorii RCA, cu posibilitatea aplicarii de sanctiuni administrative. BAAR este o persoana juridica de drept privat, asociatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, independenta cu caracter nelucrativ, care nu dispune de drepturile de control si de parghiile coercitive pe care autoritatile publice competente le au la indemana.

Nu in ultimul rand, consideram ca BAAR, asociatie constituita din societati concurente,  nu trebuie sa fie pusa in situatia de a decide care trebuie sa fie politicile comerciale ale acestora in legatura cu asiguratii cu risc ridicat.

III. Actualul cadru de reglementare, implementat in 2017 trebuie imbunatatit;

BAAR considera ca actualul cadru de reglementare implementat in anul 2017 nu a dat intotdeauna rezultatele scontate ci, dimpotriva:

  • a condus la o dublare a gradului de concentrare a pietei RCA in anul 2020 comparativ cu anul 2015;
  • a generat o crestere constanta a numarului de reclamatii impotriva asiguratorilor RCA;
  • a afectat indicatorii financiari ai pietei asigurarilor, rata combinata a daunei inregistrand un trend crescator pe segmentul RCA de la 98,5{0018cd2f23c9e2b37032c79c9933e52616bcad042158b6fed69c124ebd975e44} in 2017 la 116,6{0018cd2f23c9e2b37032c79c9933e52616bcad042158b6fed69c124ebd975e44} in 2019 in timp ce
  • marja neta medie a profiturilor unitatilor reparatoare independente (nu reprezentante) a inregistrat cresteri semnificative dupa 2016/2017[1], de la 5,87{0018cd2f23c9e2b37032c79c9933e52616bcad042158b6fed69c124ebd975e44} in 2016 la 10,34{0018cd2f23c9e2b37032c79c9933e52616bcad042158b6fed69c124ebd975e44} in 2019.

IV. Propunerile formulate de BAAR la Proiectul de Ordonanta se doresc a constitui o buna baza de pornire pentru repararea dezechilibrelor existente in piata si, pe langa aspectele mentionate anterior, ar mai fi de adaugate cele de mai jos care ar putea ajuta si conduce la corectarea conduitei anumitor operatori economici a caror activitate este direct sau indirect influentata de reglementarile privind asigurarea RCA (asiguratori, unitati reparatoare) in beneficiul consumatorilor prin:

1. Alinierea modului de functionare a legislatiei RCA la cea europeana prin introducerea conceptului de despagubire si renuntarea la conceptul de reparatie

Plata despagubirii reprezinta obligatia de baza a asiguratorului la producerea riscului asigurat.  Intelegerea faptului ca asiguratorul plateste despagubiri si nu efectueaza reparatii vine in sprijinul tertului pagubit, contribuind la respectarea dreptului acestuia de a opta intre a primi o despagubire in bani echivalenta cu intinderea prejudiciului sau de a efectua repararea acestuia de catre o entitate autorizata

2. Introducerea conceptului de valoare de referinta a despagubirii si a unei definitii pentru pretul de referinta al reparatiei

Prin separarea celor doua notiuni, „despagubire” de „valoarea reparatiilor” se clarifica faptul ca despagubirea acopera „intinderea prejudiciului” care nu intotdeauna este totuna cu „valoarea reparatiei” in masura in care aceasta este stabilita in mod abuziv de unitatea reparatoare.

3. Respectarea dreptului pagubitului de a fi despagubit fara implicarea unor terti aflati in conflict de interese in procesul de despagubire si/sau care nu sunt autorizati in conditiile legislatiei privind distributia de asigurari

Reglementarea notiunii de conflict de interese are ca scop eliminarea practicilor neloiale ale mandatarilor, de cele mai multe ori unitati reparatoare, de a actiona in propriul interes si nu al persoanelor prejudiciate care i-au imputernicit prin practicarea unor tarife superioare in relatia cu acestia in scopul maximizarii profiturilor pe seama asiguratorilor si implicit a consumatorilor.

Pentru mai multe informatii necesare in redactarea materialelor de presa ne puteti contacta la adresa: secretariat@baar.ro – responsabil comunicare Constantin Nastase (0741.011.500).

[1] Sursa: https://www.baar.ro/wp-content/uploads/2020/01/raport-evolutie-indicatori-auto-20200123.pdf (pag.2)

Please follow and like us: