Gestionarea asiguratilor RCA cu risc ridicat

Va informam ca incepand cu data de 10.02.2023 sunt in vigoare noile „Politici și proceduri BAAR pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat” avizate de A.S.F. prin avizul nr. 419/22.11.2022 si avizul nr. 37/09.02.2023, in conformitate cu Legea nr. 202/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 si ale Normei A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România;

Atentie!!! Sunteti incadrat in categoria de asigurat cu risc ridicat daca:

 • aveti cel putin 3 oferte de asigurare aflate in perioada de valabilitate primite de la asiguratori RCA diferiti;
 • ofertele sunt calculate pentru perioade de asigurare de 12 luni si reprezinta prima de asigurare totala obtinuta prin insumarea primei de asigurare nete de cheltuieli de distributie cu cheltuielile de distributie aferente canalului de vanzare utilizat de catre potentialul asigurat, fara acoperirea serviciului de decontare directa si fara alte clauze si acoperiri suplimentare;
 • toate primele de asigurare totale din ofertele primite, calculate ca mai sus, sunt mai mari, la data formularii respectivelor oferte, decat: tariful de referinta pentru vehicul (a se vedea mai jos)X factorul N (a se vedea mai jos) X coeficientul pentru clasa de bonus-malus in care sunteti incadrat (a se vedea mai jos).

Exemplu de calcul al primei de risc ridicat pe baza careia se analizeaza incadrarea in categoria asiguratilor cu risc ridicat:

 • Vehiculul pentru care se solicita asigurarea: autoturism; capacitate cilindrica: 1.461 cmc
 • Detinator: persoana fizica; 45 de ani
 • Clasa bonus-malus in care sunteti incadrat: B4, pentru care coeficientul de ajustare aplicat asupra primei este 80%
 • Oferte de asigurare primite, reprezentand prima de asigurare totala (fara tariful pentru decontare directa si fara prima pentru clauze si acoperiri suplimentare): 1.550 lei, 1.480 lei si 1.450 lei

Tarif de referinta conform raport A.S.F. (vezi mai jos) = 1.318 lei

Prima pentru risc ridicat = 1.318 lei X 1,36 X 80% = 1.434 lei

Rezulta ca prima pentru risc ridicat este mai mică decât primele de asigurare totale din ofertele primite, deci solicitarea se incadreaza in categoria asiguratilor cu risc ridicat si detinatorul poate apela la BAAR pentru alocarea unui asigurator RCA in vederea incheierii contractului de asigurare RCA .

IMPORTANT DE RETINUT!!!

 • Puteti solicita, de la BAAR, alocarea unui asigurator RCA, pentru incheierea contractului de asigurare RCA, doar in situatia in care primele de asigurare totale (fara acoperirea serviciului de decontare directa si fara alte clauze si acoperiri suplimentare), ofertate de cel putin 3 asiguratori RCA pentru 12 luni, sunt cu 36% mai mari fata de tariful de referinta, aferent segmentului de risc din care faceti parte. Prin urmare, majorarea nu se raporteaza la prima de asigurare pe care ati platit-o pe polita anterioara / anul trecut, ci la tariful de referinta în vigoare, publicat de ASF.
 • In situatia in care va incadrati in categoria asiguratilor cu risc ridicat, se calculeaza prima recomandata, reprezentand prima de asigurare care se comunica asiguratorului RCA alocat.

Prima recomandată se determină după următoarea formula:

a) Valabila pentru toate vehiculele cu exceptia vehiculelor de transport bunuri (marfa) cu masa maxima autorizata peste 16 tone.

Media aritmetică între prima de risc ridicat (TR x N) calculată pentru solicitant și rezultatul mediei aritmetice dintre cele mai mici trei valori ale primelor nete de cheltuieli de distribuție, care se regăsesc în ofertele de asigurare pe care asiguratul cu risc ridicat le-a anexat la solicitare, ponderată cu un procent de 64% :

Formula : Pr = {TRxN + [(PO1 + PO2 +PO3) : 3] x 64%} : 2

în care:

Pr=prima recomandată,

TR=tariful de referință la care se aplică coeficientul clasei Bonus-Malus corespunzător solicitantului,

N = factorul N

PO1,2,3 = primele nete de cheltuieli cu valorile cele mai mici dintre cele cuprinse în ofertele de asigurare formulate de asigurătorii RCA pentru solicitant.

b) Valabila pentru vehiculele de transport bunuri (marfa) cu masa maxima autorizata peste 16 tone.

Media aritmetică între prima de risc ridicat (TR x N) calculată pentru solicitant și media primelor de asigurare ofertate de asigurătorii RCA, nete de cheltuieli, aferente cazurilor de risc ridicat instrumentate de BAAR, în luna decembrie 2023, pentru categoria de autovehicule destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată peste 16 tone (inclusiv), ponderată cu un procent de 39%:

Formula : Pr = (TRxN + Pmo x 39%) : 2  

în care: 

Pr=prima recomandată,  

TR = tariful de referință persoane juridice pentru vehicule destinate transportului de bunuri (marfă) cu masa maximă autorizată mai mare de 16 tone prevăzut în „Raportul cu privire la determinarea tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie” în vigoare la data prelucrării cererii solicitantului la care se aplică coeficientul clasei Bonus-Malus corespunzător solicitantului, 

N = factorul N 

Pmo = 15962 lei reprezentând media primelor de asigurare ofertate de asigurătorii RCA, nete de cheltuieli, aferente cazurilor de risc ridicat instrumentate de BAAR, în luna decembrie 2023, pentru categoria de autovehicule destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 16 tone.

 • Calculul primei de asigurare recomandate se efectueaza de catre BAAR strict pentru durata politei de 12 luni, conform prevederilor legale. BAAR nu are atributii pentru a stabili elemente ale politelor RCA, cum ar fi: perioade de asigurare mai mici de un an, plata primei in rate, acoperirea teritoriala (alta decat acoperirea legala minima obligatorie prevazuta de Legea nr.132/2017), alte clauze contractuale.
 • Conform reglementarilor in vigoare, alocarea se efectueaza intr-un termen de 20 de zile de la solicitare, daca este insotita de documentatia completa indicata la rubrica ”Pasii de urmat” (vezi mai jos).

BAAR NU ESTE ASIGURATOR, COMPANIE DE BROKERAJ SAU ALT INTERMEDIAR DE ASIGURARI, PRIN URMARE NU EMITE POLITE DE ASIGURARE. BAAR doar aloca un asigurator RCA catre asiguratul cu risc ridicat. Solicitarile care au in vedere emiterea politelor RCA si/sau inceperea valabilitatii acestora cu o anumita data, pentru perioade mai mici de un an, plata primei in rate, acoperirea teritoriala (alta decat acoperirea legala minima obligatorie) sau care vizeaza alte clauze contractuale le veti adresa, in continuare, asiguratorilor RCA / intermediarilor de asigurari.

Pasii pe care trebuie sa-i urmati:

Intrati in aplicatia BAAR destinata inregistrarii cazurilor de asigurati cu risc ridicat, disponibila la adresa https://public.riscridicat.ro, si completati datele care va sunt cerute de aplicatie, la care veti anexa documentele necesare prelucrarii si anume:

 • Ofertele privind incheierea unei polite de asigurare RCA pentru o perioada de 12 luni (minim 3, de la asiguratori diferiti); ofertele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  • sa fie generate pentru aceleasi criterii de tarifare, mai exact aceeasi persoana (asigurat/utilizator) si acelasi vehicul, ale caror date de identificare sa fie afisate explicit in oferte;
  • sa contina tariful de prima ofertat constand in prima de asigurare totala calculata pentru o perioada de asigurare de 12 luni, obtinuta prin insumarea primei de asigurare nete de cheltuieli de distributie cu cheltuielile de distributie aferente canalului de vanzare utilizat de catre potentialul asigurat, fara serviciul de decontare directa si fara alte clauze/acoperiri suplimentare;
  • sa contina prima de asigurare neta de cheltuieli de distributie calculata pentru o perioada de asigurare de 12 luni, fara serviciul de decontare directa si fara alte clauze/acoperiri suplimentare ;
  • sa fie calculate pentru aceeasi clasa Bonus/Malus, afisata explicit in oferta;
  • sa fie in perioada de valabilitate, prin urmare sa contina data emiterii si data pana la care oferta este valabila sau data emiterii si perioada de valabilitate;
  • sa contina codul de oferta alocat de asiguratori ; codul apare pe ofertele emise de asiguratori (direct sau prin intermediarii de asigurari) si indica faptul ca acestea sunt validate si asumate din punct de vedere al corectitudinii datelor si al pretului ofertat. IMPORTANT: Nu reprezinta oferte pe baza carora se analizeaza incadrarea in categoria asiguratilor cu risc ridicat calculatiile rapide/simularile de pret efectuate pe diverse platforme online deoarece acestea nu contin toate informatiile obligatorii enuntate mai sus.
 • Copie dupa certificatul de inmatriculare/inregistrare a vehiculului pentru care se solicita incheierea asigurarii; strict pentru cazurile in care ofertele primite de la asiguratorii RCA sunt pentru un vehicul care urmeaza sa fie inmatriculat/inregistrat, in lipsa certificatului de inmatriculare (talonului), se poate prezenta cartea de identitate a vehiculului (CIV) impreuna cu un document care sa ateste dreptul de proprietate sau utilizare asupra acestuia (exemplu: contract de vanzare-cumparare, contract de leasing etc.);
 • Copie dupa actul de identitate al proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana fizica pentru care se solicita asigurarea;
 • Copie dupa certificatul de inregistrare intr-unul din registrele prevazute de lege al proprietarului/utilizatorului vehiculului pentru care se face solicitarea, daca acesta este persoana juridica, respectiv:
  • certificat de inregistrare la Registrul Comertului, in cazul societatilor
   sau
  • certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, in cazul asociatiilor si fundatiilor (Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, etc.),
 • Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala al proprietarului/utilizatorului vehiculului pentru care se face solicitarea, daca acesta este o entitate inregistrata fiscal, alta decat societatile, asociatiile si/sau fundatiile (de exemplu: o forma de exercitare a profesiei de avocat, notar, personal medical, societate civila etc.);
 • Copie dupa mandatul reprezentantului conventional, in cazul in care solicitarea se face de catre o alta persoana decat asiguratul (de exemplu o companie de brokeraj).

Aplicatia poate fi accesata inclusiv prin transmiterea unui email la adresa: riscridicat@baar.ro, care va returna un mesaj automat cu link-ul indicat mai sus.

De asemenea, aveti posibilitatea sa solicitati BAAR alocarea unui  asigurator RCA transmitand Formularul de cerere oferta (a se vedea mai jos), completat si insotit de documentele justificative mentionate mai sus (aceste documente sunt mentionate si in formular), la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania prin una dintre urmatoarele modalitati:

 • fax: 004 021 319 13 01
 • posta: str. Vasile Lascar nr. 40 – 40 bis, et. 6, sect. 2, Bucuresti, cod postal 020502

Ce trebuie sa cunoasteti:

Dupa introducerea datelor si a documentelor aferente in aplicatia disponibila la adresa https://public.riscridicat.ro sau dupa primirea acestora prin fax ori prin posta, solutionarea dureaza 20 de zile (activitatile de la pct.1, 2 si 3 de mai jos) daca toate documentele sunt complete si corecte, timp in care:

 • BAAR verifica dacă cererea dvs. este admisibilă și va comunica rezultatul verificării;
 • Daca va incadrati in categoria asiguratilor cu risc ridicat, BAAR plaseaza solicitarea intr-o lista comuna din platforma electronica, de unde asiguratorii RCA o pot prelua benevol in termen de maximum o zi lucratoare de la data plasarii in lista, dvs. urmand sa fiti notificat de BAAR cu privire la asiguratorul care a preluat solicitarea dvs.;
 • Daca solicitarea nu este preluata, platforma de risc ridicat va aloca automat un asigurator RCA in ziua lucratoare imediat urmatoare implinirii termenului prevazut mai sus, dvs. urmand sa fiti notificat de BAAR despre alocare ;
 • Asiguratul cu risc ridicat are la dispozitie un termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea alocarii, pentru a contacta asiguratorul in vederea incheierii contractului de asigurare RCA.

Atentie!!! Daca cererea este incompleta si / sau nu este insotita de toate documentele justificative necesare, chiar daca aceasta trece de validarile disponibile in aplicatie, retransmiterea acestora este considerata ca reluarea procedurilor, termenul de 20 de zile incepand sa curga de la data retransmiterii.

Formular de cerere oferta asigurati cu risc ridicat

Legea nr. 132/2017 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, cu modificarile si completarile ulterioare (Extras)
Norma A.S.F. Nr. 20/2017 din 27 iulie 2017 privind asigurarile auto din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare (Extras)
Politicile și procedurile BAAR pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat, conform avizelor A.S.F. nr.107/03.04.2024, nr.121/19.04.2024 si nr.195/10.07.2024
Tarifele de referinta *
* Tarife de referinta valabile incepand cu data de 15.12.2023.

Tabel cu coeficienti aferenti claselor de bonus-malus