Ca forma juridica de organizare, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) este o asociatie profesionala constituita in baza Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (vezi mai jos) inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei sectorului 2 Bucuresti, sub numarul 132/26.11.2002. Asociatia are ca si membri toate societatile de asigurare care pot practica, pe teritoriul Romaniei, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie (RCA).

BAAR are codul de inregistrare fiscala RO 7681180 si este inregistrat in Registrul general la ANSPDCP pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sub numarul 0021915/14.09.2011.

Principalele atributii ale BAAR stabilite de Legea nr. 132/2017 (vezi mai jos – extras din Lege) si de propriul Statut (vezi mai jos) sunt cele de:

In exercitarea atributiei de birou national auto, BAAR este membru al Consiliului Birourilor si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Regulamentului General (Internal regulations) (www.cobx.org)

In calitate de birou national auto, BAAR garanteaza despagubirea persoanelor prejudiciate prin accidente provocate:

  • pe teritoriul altor state ale caror birouri nationale sunt membre ale Consiliului Birourilor, prin intermediul unor vehicule inmatriculate / asigurate in Romania;
  • pe teritoriul Romaniei prin intermediul unor vehicule inmatriculate / asigurate in statele ale caror birouri nationale sunt membre ale Consiliului Birourilor. In aceste situatii, BAAR actioneaza in calitate de mandatar al asiguratorilor/birourilor din statele respective.     

In exercitarea atributiei de organism de plata a despagubirilor, BAAR garanteaza despagubirea persoanelor prejudiciate prin accidente provocate prin intermediul unor vehicule neidentificate sau neasigurate, in conditiile legii (vezi mai jos extras reglementare)

In exercitarea atributiei de centru de informare, BAAR furnizeaza, la solicitarea persoanelor interesate, informatii privind asigurarea vehiculelor implicate in accidente, a proprietarilor/detinatorilor acestora si informatii privind reprezentantii de despagubiri din Romania ai asiguratorilor din strainatate, in conditiile legii (vezi mai jos extras reglementare

In exercitarea atributiei de organism de compensare, BAAR intervine pentru despagubirea rezidentilor romani care au suferit prejudicii ca urmare a accidentelor produse pe teritoriul altor state ale caror birouri nationale sunt membre ale Consiliului Birourilor, in conditiile legii (vezi mai jos – extras reglementare)

  • Gestionare a asiguratilor cu risc ridicat (click aici)
  • Gestionare si administrare a Asigurarii de frontiera, (click aici)
  • Dezvoltare si administrare a bazei de date privind evidenta contractelor RCA

 

 

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Legea nr. 132 / 2017 (extras reglementare)

Statut BAAR

BAAR – organism de plata a despagubirilor (extras reglementare)

BAAR – centru de informare (extras reglementare)

BAAR – organism de compensare (extras reglementare)