Organism de plata a despagubirilor

BAAR intervine in calitate de Organism de plata a despagubirilor in cazul accidentelor provocate pe teritoriul Romaniei prin intermediul unui vehicul sau tramvai neasigurat pentru RCA in urmatoarele conditii:

 1. daca vehiculul sau tramvaiul a fost identificat, dar nu era asigurat pentru RCA, se acorda despagubiri atat pentru daune materiale, cat si pentru vatamarea integritatii corporale sau sanatatii ori pentru deces; 
 2. daca vehiculul sau tramvaiul ramane neidentificat, se acorda despagubiri doar pentru vatamarea integritatii corporale sau sanatatii ori pentru deces, se acorda despagubiri si pentru daune materiale cu aplicarea unei fransize de 500 de euro in echivalent lei la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului, daca in urma unui astfel de accident a rezultat decesul unei persoane sau s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii unei persoane o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile; accidentul produs de un vehicul care a ramas neidentificat este accidentul in care respectivul vehicul a intrat in coliziune directa cu persoana accidentata sau cu bunul pe care l-a avariat, dupa care a parasit locul accidentului;
 3. in situatia producerii riscului pe perioada suspendarii contractului RCA, conform art. 6 alin. (6) din Legea nr.132/2017. 

Persoanele care au dreptul sa beneficieze de despagubiri de la Organismul de plata a despagubirilor:

BAAR garanteaza fara a avea beneficiu de discutiune despagubirea persoanelor prejudiciate, rezidenti ai statelor membre, prin accidente produse pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui alt stat membru decat statul lor de rezidenta, prin intermediul unor vehicule sau tramvaie care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat al carui birou national auto nu a semnat Acordul multilateral, neasigurate RCA cu toate ca, in conformitate cu prevederile legii, pentru acestea trebuia incheiata asigurarea RCA sau prin intermediul unor vehicule neidentificate.

Pasii pe care sa-i urmati in vederea deschiderii unui dosar de dauna:

1. Descarcati formularul Avizare dauna dedicat (persoana fizica sau, dupa caz, persoane juridice) pe care il solicitam a fi completat si semnat de proprietarul autovehiculului de la data producerii accidentului rutier

2. Anexati documentului Avizare de dauna completat si semnat urmatoarele documente:

 1. actul din care rezulta vinovatia si circumstantele producerii accidentului (de ex. Proces verbal de contraventie, Anexa nr. 2, Constatarea Amiabila de Accident, Hotarare judecatoreasca, etc.) – original;
 2. autorizatia de reparatii eliberata de Politie pentru vehiculul avariat – copie;
 3. Imputernicire/mandat de reprezentare – doar daca este cazul – acordat de catre proprietarul de drept al vehiculului (conform model Organism de Plata a Despagubirilor) – modelul de Imputernicire are scop exemplificativ si nu limitativ;
 4. actul de identitate al solicitantului – copie;
 5. actul doveditor al proprietatii asupra bunului avariat (certificat de inmatriculare – talonul, cartea de identitate a vehiculului, etc.) – copie;
 6. orice alte documente in sustinerea declaratiilor, a circumstantelor producerii accidentului sau a pretentiilor de despagubire (cum ar fi in functie de situatie, devizul estimativ de reparatie, facturi si chitante de reparatie – pentru autovehicule deja reparate, fotografii cu avariile autovehiculului, declaratii, acte de nastere, acte de stare civila, acte de deces, raport de expertiza tehnica sau medico-legala, etc).

3. Transmiteti setul complet de documente la adresa de e-mail fpvs@baar.ro.

Puteti trimite documentele si la adresa noastra postala: Str. Vasile Lascar, nr. 40-40 bis, et. 5, sector 2, Bucuresti, cod postal 020502.

Dupa primirea setului de documente mai sus enuntat vom proceda la deschiderea dosarului de dauna urmand sa fiti informati in scris cu privire la numarul dosarului de dauna si la pasii pe care urmeaza  sa-i parcurgeti impreuna cu noi in gestionarea dosarului.

Ce trebuie sa cunoasteti:

Pentru autovehiculele nereparate constatarea prejudiciilor se efectueaza in termen de 3 zile lucratoare de la data avizarii sau la o data ulterioara convenita de catre parti numai in conditiile in care partea prejudiciata permite accesul  la bunul avariat si asigura conditiile necesare in vederea efectuarii constatarii.

In termen de 30 de zile de la data inaintarii Cererii de despagubire si a setului complet de documente de catre partea prejudiciata:

 1. fie vom raspunde cererii partii solicitante, formuland in scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; 
 2. fie vom notifica partii prejudiciate in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.

Atentie!!! Daca cererea este incompleta si/sau nu este insotita de toate documentele justificative necesare, retransmiterea acestora este considerata ca reluarea procedurii.

In cazul in care aveti intrebari privind anumite aspecte legate de gestionarea dosarului de dauna va invitam sa ne scrieti la urmatoarea adresa de e-mail:

 • fpvs@baar.ro

Formular avizare daune

Model imputernicire persoane fizice

Model imputernicire persoane juridice