Atributiile B.A.A.R. sunt stabilite prin Legea nr. 132/2017 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, in special art. 19 si 32.

Astfel BAAR are urmatoarele atributii:

a) de birou national auto

b) de organism de plata a despagubirilor

c) de centru de informare

d) de organism de compensare

e) de a asigura dezvoltarea si administrarea bazei de date privind evidenta contractelor RCA in ceea ce priveste colectarea, administrarea, procesarea, prelucrarea, managementul calitatii si publicarea datelor referitoare la:

(i) politele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto;

(ii) comportamentul de daunalitate si de risc al proprietarilor si utilizatorilor de vehicule aferente politelor RCA;

f) de a intocmi si publica statistici privind asigurarile auto la nivel national si international

g) de a elabora si publica analize si studii comparative privind tarifele utilizate de asiguratorii RCA din statele membre si alte informatii considerate relevante pentru asigurarea RCA

h) de a publica statistici privind evolutia nivelurilor despagubirilor in cazurile de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori pentru deces

i) de a primi si/sau furniza autoritatii competente din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare, datele referitoare la accidentele rutiere, vehiculele asigurate pentru raspundere civila pentru pagube produse tertelor persoane prin accidente de circulatie, in conditiile prevazute de art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 432/2006

j) de alocare a asiguratilor cu risc ridicat

k) publicarea pe site-ul propriu de date privind tendintele referitoare la fluctuatiile tarifelor utilizate de asiguratorii RCA

l) colectarea si publicarea de date si informatii agregate privind piata asigurarilor auto din Romania, inclusiv in ceea ce priveste volumul daunelor

m) publicarea pe site-ul propriu de date statistice privind tarifele practicate de unitatile reparatoare specializate in reparatia vehiculelor