Bine ati venit pe site-ul Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania

Certificat de daunalitate – Informatii utile

BAAR elibereaza, la cerere, un certificat de daunalitate, document care contine informatii referitoare la daunele inregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, respectiv absenta acestor daune. Certificatul de daunalitate este emis in limbile romana si engleza si poate fi util persoanelor care vor sa incheie asigurarea RCA in alte tari.

1. Modalitatea de obtinere a certificatului de daunalitate. Documente necesare:

  • Completarea unei cereri si trimiterea acesteia la adresa de email certificat@aida.info.ro. Cererea poate fi descarcata AICI sau aici https://www.aida.info.ro
  • Copie a cartii de identitate
  • Pentru persoanele care doresc sa primeasca certificatul in strainatate – dovada rezidentei la adresa unde se solicita a fi trimis Certificatul de daunalitate (pentru cetatenii romani cu resedinta in strainatate)
  • Pentru persoanele imputernicite sa ridice certificatul in numele si pentru titular – mandat autentic in original incheiat in fata unui notar public
  • Pentru persoanele juridiceImputernicirea persoanei desemnate sa solicite si sa primeasca/ridice certificatul, respectiv un document aflat in perioada de valabilitate din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (ex: certificat constatator ORC)

2. Modalitati de transmitere a documentelor pentru obtinerea Certificatului de daunalitate:

  • Prin posta electronica la adresa de email certificat@aida.info.ro
  • Prin posta la sediul BAAR (adresa postala: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 5)
  • Prin depunere personala la sediul BAAR, (adresa: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 5)

Precizare: Documentele trimise la o alta adresa apartinand BAAR nu vor fi luate in considerare

3. Termen de emitere a Certificatului de daunalitate

  • Emiterea certificatului se face in termen de 15 zile de la inregistrarea unei solicitari complete, adica insotita de toate documentele mentionate mai sus

4. Modalitati de intrare in posesia Certificatului de daunalitate

  • Ridicare personala sau de catre persoana care prezinta un mandat in forma autentica (mandat notarial) de la sediul BAAR (Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, etaj 5)
  • primire personala prin serviciile Postei Romane, prin trimitere cu confirmare de primire, la adresa din cartea de identitate din Romania
  • primire personala prin serviciile Postei Romane, prin trimitere cu confirmare de primire, la adresa din documentul de rezidenta din strainatate 

IMPORTANT:

  • Certificatul nu poate fi transmis prin email decat persoanelor fizice si doar in conditiile mentionate mai jos
  • Certificatul nu poate fi transmis la alte adrese, declarate pe proprie raspundere de catre solicitant

Validarea Certificatului de daunalitate

  • certificatul se emite fara stampila si fara semnatura, dar cu numar de inregistrare si cod de validare
  • validarea se face prin intermediul unui cod unic de securitate, imprimat pe fiecare certificat emis – certificatul de daunalitate poate fi validat la o adresa web dedicata (mentionata in certificat)

PENTRU PRIMIREA CERTIFICATULUI DE DAUNALITATE PRIN EMAIL (valabil pentru persoane fizice)

Pentru transmiterea certificatului de daunalitate prin email, la cererea de emitere a certificatului de daunalitate si a documentelor anexate (mentionate mai sus) trebuie sa anexati urmatorul document:

 • Declaratie pe proprie raspundere formulata in limba romana sau limba oficiala a statului de rezidenta (doar intr-una din limbile oficiale ale UE):
  • (i) incheiata in forma autentica la un notar public, misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei din tara de rezidenta, dupa caz
  • (ii) al carei continut, semnatura si data sunt atestate de avocat, daca acesta are, potrivit legislatiei din tara de rezidenta, atributii in acest sens

Declaratia va fi transmisa prin email la certificat@aida.info.ro (alaturi de celalalte documente mentionate mai sus).

Din Declaratie trebuie sa rezulte urmatoarele:

 • identitatea persoanei care solicita certificatul (nume si prenume, CNP romanesc, adresa de domiciliu si adresa de rezidenta (pentru persoanele care au rezidenta in strainatate);
 • numarul de telefon declarat al persoanei care solicita certificatul, la care aceasta va fi contactata de catre reprezentantii BAAR
 • adresa de email declarata a persoanei care solicita certificatul, la care BAAR va transmite certificatul de daunalitate
 • datele de identificare profesionala ale notarului public sau avocatului (acestea trebuie sa se regaseasca in incheierea de autentificare/atestare)

Atentie!!! Certificatul de daunalitate va fi transmis solicitantului la adresa de email declarata, in fisier parolat, iar parola va fi transmisa la numarul de telefon declarat.

Despre Certificatul de daunalitate

Potrivit prevederilor Legii nr. 132/2017, art. 18, alin. (10): “Asiguratorul RCA elibereaza asiguratului/utilizatorului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenta acestor daune“.

Potrivit prevederilor Legii nr. 132/2017, art. 32, alin. (9): “La cererea proprietarilor de autovehicule, BAAR elibereaza in termen de 15 zile calendaristice o atestare privind actiunile de raspundere civila ale tertilor”.

Potrivit prevederilor Normei ASF nr. 20/2017, art. 17: “Asiguratorii RCA sau BAAR emit, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii, la solicitarea asiguratilor sau utilizatorilor, certificatul privind daunele inregistrate si includ in acesta cel putin urmatoarele informatii:

a) numele/denumirea asiguratului;
b) CNP/CUI asigurat;
c) datele vehiculului;
d) seria si numarul contractului RCA;
e) perioada de valabilitate;
f) clasa bonus-malus aferenta;
g) data producerii evenimentului inregistrat;
h) data platii despagubirii;
i) despagubiri ca urmare a vatamarii integritatii corporale sau a sanatatii ori a decesului, daca este cazul;
j) aplicarea clauzei privind decontarea directa, daca este cazul;
k) aplicarea clauzei privind rascumpararea, daca este cazul

Close Menu