Certificat de daunalitate – Informatii utile

Prevederi privind emiterea certificatelor de daunalitate
(in vigoare de la 10.01.2022)

BAAR elibereaza, la cerere, un certificat de daunalitate, document care contine informatii referitoare la daunele inregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, respectiv absenta acestor daune, dupa caz.

PREVEDERI GENERALE

Certificatul de daunalitate este emis in limbile romana si engleza si poate fi util:

 • in scopul incheierii unei asigurari RCA si/sau CASCO in alte tari, la cererea asiguratorilor din aceste tari;
 • pentru stabilirea daunalitatii de catre asiguratorii RCA, in vederea aplicarii sistemului B/M la politele RCA emise in Romania.

Certificatul de daunalitate se genereaza automat prin utilizarea datelor si informatiilor existente in baza de date AIDA, Din acest motiv BAAR nu poate interveni pentru editarea/modificarea datelor transmise de catre asiguratorii care au raportat daunele.

Responsabilitatea in ceea ce priveste transmiterea datelor si informatiilor refertioare la daune, respectiv a politelor pe care acestea au fost inregistrate si raportate catre baza de date AIDA, precum si pentru corectitudinea si acuratetea acestor date si informatii, apartine asiguratorilor RCA.

Potrivit prevederilor Legii nr. 132/2017, art. 18, alin. (10): “Asiguratorul RCA elibereaza asiguratului/utilizatorului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenta acestor daune.

Potrivit prevederilor Legii nr. 132/2017, art. 32, alin. (9): “La cererea proprietarilor de autovehicule, BAAR elibereaza in termen de 15 zile calendaristice o atestare privind actiunile de raspundere civila ale tertilor”.

Potrivit prevederilor Normei ASF nr. 20/2017, art. 17: “Asiguratorii RCA sau BAAR emit, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii, la solicitarea asiguratilor sau utilizatorilor, certificatul privind daunele inregistrate si includ in acesta cel putin urmatoarele informatii:

a) numele/denumirea asiguratului;
b) CNP/CUI asigurat;
c) datele vehiculului;
d) seria si numarul contractului RCA;
e) perioada de valabilitate;
f) clasa bonus-malus aferenta;
g) data producerii evenimentului inregistrat;
h) data platii despagubirii;
i) despagubiri ca urmare a vatamarii integritatii corporale sau a sanatatii ori a decesului, daca este cazul;
j) aplicarea clauzei privind decontarea directa, daca este cazul;
k) aplicarea clauzei privind rascumpararea, daca este cazul“

TERMEN DE EMITERE A CERTIFICATULUI DE DAUNALITATE

Emiterea certificatului se face in termen de 15 zile de la inregistrarea unei solicitari insotita de toate documentele necesare prelucrarii solicitarii, in functie de tipul solicitantului (persoana fizica sau juridica) si de modalitatea de intrare in posesia documentului (servicii de curierat rapid cu plata la destinatar sau email). Data inregistrarii solicitarii de la care curge termenul de 15 zile pentru emiterea certificatului este data primirii solicitarii complete (insotita de toate documentele necesare prelucrarii solicitarii) prin email, posta sau curier de catre BAAR ori a depunerii solicitarii personal la sediul BAAR mentionat mai jos la pct.3.

VALIDAREA CERTIFICATULUI DE DAUNALITATE

 • certificatul se emite fara stampila si fara semnatura, dar cu numar de inregistrare si cod de validare
 • validarea se face prin intermediul unui cod unic de securitate, imprimat pe fiecare certificat emis – certificatul de daunalitate poate fi validat la o adresa web dedicata (mentionata in certificat)

Modalitati de transmitere catre B.A.A.R. a documentelor necesare pentru obtinerea Certificatului de daunalitate:

Cererea de emitere a certificatului de daunalitate, insotita de celelalte documentele necesare (mentionate mai jos), se poate transmite catre BAAR in urmatoarele modalitati:

1. Prin posta electronica la adresa de e-mail 

2. Prin servicii postale la sediul BAAR (adresa postala: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar nr. 40-40Bis, etaj 6)

3. Prin depunere personala la sediul BAAR, (adresa: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar nr. 40-40Bis, casuta postala de la parter – intrarea in cladire)

Precizare: Documentele trimise la o alta adresa fizica sau de email apartinand BAAR nu vor fi luate in considerare

Documente necesare:

Pentru a va putea emite si trimite certificatul de daunalitate prin modalitatea aleasa de dvs., va rugam sa transmiteti urmatoarele documente:

1) Cererea de emitere a certificatului de daunalitate, completata, datata si semnata 

Atentie!!! Se accepta doar semnatura olografa (de mana) sau semnatura electronica certificata. 

Data inregistrarii solicitarii de la care curge termenul de 15 zile pentru emiterea certificatului este data primirii solicitarii complete (insotita de toate documentele necesare prelucrarii solicitarii) prin email, posta sau curier de catre BAAR ori a depunerii solicitarii personal la sediul BAAR mentionat mai jos la pct.3.

plus documentele de mai jos, in functie de situatia care vi se aplica:

Pentru persoane fizice

2) Copia cartii de identitate a titularului certificatului de daunalitate – persoana fizica (pentru persoane juridice a se vedea mentiunile de mai jos).

Documente suplimentare, fata de cele mentionate mai sus, trebuie sa depuneti in urmatoarele situatii:

A. Daca doriti sa primiti certificatul prin email si nu optati pentru verificarea video a identitatii, trebuie sa depuneti si:

3) Declaratie pe proprie raspundere formulata in limba romana sau limba oficiala a statului de rezidenta (doar intr-una din limbile oficiale ale UE):

(i) incheiata in forma autentica la un notar public, misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei din tara de rezidenta, dupa caz;

(ii) al carei continut, semnatura si data sunt atestate de avocat, daca acesta are, potrivit legislatiei din tara de rezidenta, atributii in acest sens.

Din Declaratie trebuie sa rezulte urmatoarele:

 • identitatea persoanei care solicita certificatul (nume si prenume, CNP romanesc, adresa de domiciliu si adresa de rezidenta (pentru persoanele care au rezidenta in strainatate);
 • numarul de telefon mobil declarat al persoanei care solicita certificatul, la care aceasta va fi contactata de catre reprezentantii BAAR;
 • adresa de email declarata a persoanei care solicita certificatul, la care BAAR va transmite certificatul de daunalitate;
 • datele de identificare profesionala ale notarului public sau avocatului (acestea trebuie sa se regaseasca in incheierea de autentificare/atestare).

B. Daca nu solicitati personal eliberarea certificatului, in calitate de proprietar al vehiculelor, este obligatorie prezentarea unui:

4.a) Mandat autentic incheiat in fata unui notar public

sau

4.b) Imputernicire atestata de avocat cu privire la continutul acesteia, data semnarii si identitatea persoanei semnatare cuprinzand in clar datele de identificare ale solicitantului – nume, prenume, CNP – și ale persoanei împuternicite (Atentie!!! se accepta doar imputerniciri inregistrate in Registrul electronic al actelor atestate de avocat)

sau

4.c) Documente de reprezentare pentru intermediarii in asigurari. Pentru situatiile in care solicitarea este realizata pentru titular de catre un intermediar in asigurari (acesta detine un mandat de reprezentare pentru obtinerea unui certificat de daunalitate), este necesar sa ne transmiteti urmatoarele documente:

 • Contractul de mandat sau imputernicirea speciala data de client in nume personal intermediarului in asigurari, pentru a obtine de la BAAR un certificat de daunalitate in numele si pe seama sa;
 • Dovada ca persoana care este titulara a cererii de emitere a certificatului de daunalitate si-a dat acordul in mod expres ca societatea de intermediere sa ii prelucreze datele pentru emiterea unui certificat de daunalitate de catre BAAR (inclusiv prin transmiterea catre BAAR a copiei documentelor de identitate, a cererii de emitere a certificatului de daunalitate semnata olograf si a celorlalte documente transmise de intermediar anexa la email);
 • Extras din registrul intermediarilor din care sa reiasa datele de identificare ale intermediarului in asigurari, precum si statusul ca este autorizat la momentul transmiterii cererii catre BAAR.

Pentru persoane juridice

2) Certificat constatator O.R.C. (care sa contina semnatura digitala ORC si sa fie datat nu mai vechi de 30 zile) sau extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (datat nu mai vechi de 30 zile), dupa caz, sau alt document legal similar, din care sa rezulte cine este reprezentantul legal al organizatiei. Nu se accepta formate editabile si/sau modificate fata de originalul emis de autoritatea competenta.

3) Imputernicirea data persoanei desemnate sa solicite si sa primeasca certificatul, semnata de reprezentantul legal al companiei, daca solicitarea nu este formulata de reprezentantul legal.

4) Copia CI a persoanei desemnate sa preia certificatul (reprezentant legal sau persoana desemnata).

Atentie!!! Certificatul de daunalitate va fi transmis reprezentantului legal sau persoanei desemnate, la adresa de email declarata, in fisier parolat, iar parola va fi transmisa la numarul de telefon declarat.

Modalitatea de obtinere/primire a certificatului de daunalitate si documente necesare:

1. prin email

In cazul persoanelor juridice, certificatul poate fi transmis doar prin e-mail.

In cazul persoanelor fizice, certificatul de daunalitate poate fi transmis prin e-mail atunci cand:

A. Sunteti de acord cu verificarea video la distanta a identitatii.

Serviciul de video-call presupune sa fiti contactat(a) prin apel video, in timpul caruia se va realiza o fotografie cu fata dvs. si cartea de identitate in original, prin care sa ne asiguram ca dvs. sunteti titularul certificatului de daunalitate, respectiv confirmam legatura cu adresa e-mail la care ati solicitat transmiterea certificatului de daunalitate.

Verificarea video a identitatii se poate face prin servicii precum: Whatsapp video sau Facebook Messenger.

Pentru verificarea identitatii prin Whatsapp Video aveti nevoie de un numar de telefon mobil valid, conectat la un cont Whatsapp. Va rugam sa il mentionati corect in cererea de emitere a certificatului, inclusiv prefixul de tara.

Pentru verificarea identitatii prin Facebook Messenger, vom folosi contul de Facebook AIDA – disponibil la: https://www.facebook.com/bazadedate.aida.7

Informarea completa privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal si drepturile pe care le aveti cu privire la aceasta, o puteti gasi aici.

Important!!! precizare: din ratiuni tehnice operatorii nostri nu vor avea video streaming si nu vor putea fi vazuti in timpul apelului video cu dvs./petentii

sau

B. Ati depus Declaratia autentificata/atestata, mentionata la pct. 3) de mai sus.

Atentie!!! Certificatul de daunalitate va fi transmis solicitantului la adresa de email declarata, in fisier parolat, iar parola de deschidere a fisierului continand certificatul de daunalitate o veti primi fie verbal, in cursul verificarii identitatii prin servicii de video-call, fie la numarul de telefon mobil mentionat in această declaratie / imputernicire.

2. prin servicii de curierat rapid cu plata la destinatar

Certificatul poate fi transmis catre Dvs. prin servicii de tip curier rapid doar cu plata la destinatar (titularul certificatului de daunalitate) si numai la adrese de pe teritoriul Romaniei, respectiv doar la adresa mentionata in C.I./B.I. a/al titularului, emisa de autoritatile romane si aflata in termen de valabilitate, sau la adresa mentionata in declaratia notariala autentica / atestata de avocat ori în mandatul notarial/împuternicirea atestată de avocat.

Atentie!!! Certificatele de daunalitate NU pot fi trimise prin servicii postale in afara teritoriului Romaniei, singura posibilitate de transmitere in strainatate fiind cea prin e-mail, cu respectarea documentatiei necesare.

Atentie!!! In situatia in care plicul se reintoarce la B.A.A.R., din orice motiv (nu ati putut fi contactat/nu ati fost gasit la domiciliu, ati refuzat preluarea plicului si plata, erori legate de adresa si numarul de telefon furnizate, etc.), acesta nu va mai fi retransmis prin curier (indiferent de firma de curierat). Veti mai putea intra in posesia certificatului in cauza doar prin celelalte posibilitati puse la dispozitie si mentionate in prezenta procedura.

Atentie!!! Pentru operativitate si pentru a primi certificatul intr-un timp cat mai scurt, va recomandam sa transmiteti cererea completata, alaturi de documentele mentionate mai sus, la adresa de email:

BAAR va transmite un raspuns de confirmare a primirii solicitarii, la adresa de email de la care ati transmis documentele, intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare. Va rugam sa verificati casuta de posta electronica, inclusiv folderul SPAM.

Please follow and like us: