Certificat de daunalitate – Informatii utile

Prevederi privind emiterea certificatelor de daunalitate
(in vigoare de la 03.09.2019)

BAAR elibereaza, la cerere, un certificat de daunalitate, document care contine informatii referitoare la daunele inregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, respectiv absenta acestor daune. Certificatul de daunalitate este emis in limbile romana si engleza si poate fi util persoanelor care vor sa incheie asigurarea RCA in alte tari.

BAAR elibereaza, la cerere, un certificat de daunalitate, document care contine informatii referitoare la daunele inregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare sau absenta acestor daune, dupa caz.

Certificatul de daunalitate este emis in limbile romana si engleza si poate fi util:

 • persoanelor care vor/trebuie sa incheie asigurari auto in alte tari;
 • pentru stabilirea daunalitatii de catre asiguratorii RCA, in vederea aplicarii sistemului B/M.

Certificatul de daunalitate va este util doar in situatia in care datele Dvs. de identificare au fost inscrise pe politele de asigurare RCA, fie in calitate de proprietar al vehiculelor, fie in calitate de utilizator in baza unor acte legale.

Certificatul de daunalitate se genereaza automat din baza de date AIDA si B.A.A.R. nu poate interveni pentru editarea/modificarea datelor transmise de catre asiguratori, emitenti ai politelor de asigurare.

Responsabilitatea in ceea ce priveste transmiterea politelor catre baza de date AIDA, precum si pentru corectitudinea si acuratetea informatiilor, apartine asiguratorilor.

Potrivit prevederilor Legii nr. 132/2017, art. 18, alin. (10): “Asiguratorul RCA elibereaza asiguratului/utilizatorului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenta acestor daune“.

Potrivit prevederilor Legii nr. 132/2017, art. 32, alin. (9): “La cererea proprietarilor de autovehicule, BAAR elibereaza in termen de 15 zile calendaristice o atestare privind actiunile de raspundere civila ale tertilor”.

Potrivit prevederilor Normei ASF nr. 20/2017, art. 17: “Asiguratorii RCA sau BAAR emit, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii, la solicitarea asiguratilor sau utilizatorilor, certificatul privind daunele inregistrate si includ in acesta cel putin urmatoarele informatii:

a) numele/denumirea asiguratului; 
b) CNP/CUI asigurat; 
c) datele vehiculului; 
d) seria si numarul contractului RCA; 
e) perioada de valabilitate; 
f) clasa bonus-malus aferenta; 
g) data producerii evenimentului inregistrat; 
h) data platii despagubirii; 
i) despagubiri ca urmare a vatamarii integritatii corporale sau a sanatatii ori a decesului, daca este cazul; 
j) aplicarea clauzei privind decontarea directa, daca este cazul; 
k) aplicarea clauzei privind rascumpararea, daca este cazul

Emiterea certificatului se face in termen de 15 zile de la inregistrarea unei solicitari complete, adica insotita de toate documentele necesare, in functie de tipul solicitantului (persoana fizica sau juridica) si de modalitatea de intrare in posesia documentului (ridicare de la sediu, posta sau email).

 • certificatul se emite fara stampila si fara semnatura, dar cu numar de inregistrare si cod de validare
 • validarea se face prin intermediul unui cod unic de securitate, imprimat pe fiecare certificat emis – certificatul de daunalitate poate fi validat la o adresa web dedicata (mentionata in certificat)

Modalitati de transmitere catre B.A.A.R. a documentelor necesare pentru obtinerea Certificatului de daunalitate:

Cererea de emitere a certificatului de daunalitate, insotita de celelalte documentele necesare (mentionate mai jos), se poate transmite catre BAAR in urmatoarele modalitati:

 • Prin posta electronica la adresa de email certificat@aida.info.ro
 • Prin posta la sediul BAAR (adresa postala: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 6)
 • Prin depunere personala la sediul BAAR, (adresa: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 6)

Precizare: Documentele trimise la o alta adresa fizica sau de email apartinand BAAR nu vor fi luate in considerare

Modalitatea de obtinere/primire a certificatului de daunalitate si documente necesare:

Sediul BAAR: Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, etaj 6

Documente necesare (pe care sa le completati si transmiteti/depuneti la BAAR):

a) Cererea de emitere a certificatului, completata, datata si semnata. Veti primi formularul pentru completare direct la sediul B.A.A.R.

b) Cartea de identitate (in original) a titularului certificatului de daunalitate

c) In situatia in care nu va prezentati personal, la sediul B.A.A.R., pentru eliberarea certificatului, este obligatorie prezentarea unui:

 • Mandat autentic in original incheiat in fata unui notar public – pentru persoanele imputernicite sa ridice certificatul in numele si pentru titular de la sediul BAAR (Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 6)

sau

 • Imputernicire atestata de avocat cu privire la continutul acesteia, data semnarii si identitatea persoanei semnatare cuprinzand in clar datele de identificare ale solicitantului – nume, prenume, CNP (Atentie!!! se accepta doar imputerniciri inregistrate in Registrul electronic al actelor atestate de avocat)
 • Cartea de identitate (in original) a persoanei imputernicite

Certificatul poate fi transmis catre Dvs. prin servicii postale de tip curier rapid doar cu plata la destinatar (titularul certificatului de daunalitate) si numai la adrese de pe teritoriul Romaniei, respectiv doar la adresa mentionata in C.I./B.I. a/al titularului, aflata in termen de valabilitate, sau la adresa mentionata in declaratia notariala autentica / atestata de avocat.

ATENTIE!!! Certificatele de daunalitate NU pot fi trimise prin servicii postale in afara teritoriului Romaniei, singura posibilitate de transmitere in strainatate fiind cea prin e-mail, cu respectarea documentatiei necesare. 

Documente necesare (pe care sa le transmiteti la BAAR):

a) Cererea de emitere a certificatului, completata, datata si semnata. Cererea poate fi descarcata AICI.

b) Copia cartii de identitate a titularului certificatului de daunalitate

c) In situatia in care nu solicitati personal eliberarea certificatului, in calitate de proprietar al vehiculelor, este obligatorie prezentarea unui:

   • Mandat autentic incheiat in fata unui notar public

sau

   • Imputernicire atestata de avocat cu privire la continutul acesteia, data semnarii si identitatea persoanei semnatare cuprinzand in clar datele de identificare ale solicitantului – nume, prenume, CNP (Atentie!!! se accepta doar imputerniciri inregistrate in Registrul electronic al actelor atestate de avocat)

Atentie!!! In situatia in care plicul se reintoarce la B.A.A.R., din orice motiv (nu ati putut fi contactat/nu ati fost gasit la domiciliu, ati refuzat preluarea plicului si plata, erori legate de adresa si numarul de telefon furnizate, etc.), acesta nu va mai fi retransmis prin curier (indiferent de firma de curierat). Veti mai putea intra in posesia certificatului in cauza doar prin celelalte posibilitati puse la dispozitie:

 • ridicare personala de la sediul BAAR;
 • primire prin e-mail, insa cu transmiterea declaratiei notariale/consulare/avocatiale mentionata in prezenta procedura.

Certificatul de daunalitate poate fi transmis prin e-mail numai in conditiile depunerii, alaturi de alte documentele necesare, a unei Declaratii pe proprie raspundere formulata in limba romana sau limba oficiala a statului de rezidenta (a se vedea detaliile de mai jos).

Documente necesare (pe care sa le transmiteti la BAAR):

a) Cererea de emitere a certificatului, completata, datata si semnata. Cererea poate fi descarcata AICI

b) Copia cartii de identitate a titularului certificatului de daunalitate

c) Declaratie pe proprie raspundere formulata in limba romana sau limba oficiala a statului de rezidenta (doar intr-una din limbile oficiale ale UE):

(i) incheiata in forma autentica la un notar public, misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei din tara de rezidenta, dupa caz

(ii) al carei continut, semnatura si data sunt atestate de avocat, daca acesta are, potrivit legislatiei din tara de rezidenta, atributii in acest sens

Declaratia va fi transmisa prin email la certificat@aida.info.ro (alaturi de celalalte documente mentionate mai sus).

Din Declaratie trebuie sa rezulte urmatoarele:

 • identitatea persoanei care solicita certificatul (nume si prenume, CNP romanesc, adresa de domiciliu si adresa de rezidenta (pentru persoanele care au rezidenta in strainatate);
 • numarul de telefon mobil declarat al persoanei care solicita certificatul, la care aceasta va fi contactata de catre reprezentantii BAAR
 • adresa de email declarata a persoanei care solicita certificatul, la care BAAR va transmite certificatul de daunalitate
 • datele de identificare profesionala ale notarului public sau avocatului (acestea trebuie sa se regaseasca in incheierea de autentificare/atestare)

Atentie!!! Certificatul de daunalitate va fi transmis solicitantului la adresa de email declarata, in fisier parolat, iar parola va fi transmisa la numarul de telefon mobil declarat.

Modalitati de transmitere catre B.A.A.R. a documentelor necesare pentru obtinerea Certificatului de daunalitate:

Cererea de emitere a certificatului de daunalitate insotita de celelalte documentele necesare (mentionate mai jos) se pot transmite catre BAAR in urmatoarele modalitati:

 • Prin posta electronica la adresa de email certificat@aida.info.ro
 • Prin posta la sediul BAAR (adresa postala: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 6)
 • Prin depunere personala la sediul BAAR, (adresa: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 6)

Precizare: Documentele trimise la o alta adresa fizica sau de email apartinand BAAR nu vor fi luate in considerare

Modalitatea de obtinere/primire a certificatului de daunalitate si documente necesare:

Certificatul de daunalitate va fi transmis prin e-mail numai la coordonatele (e-mail + telefon mobil) reprezentantului legal mentionat in certificatul constatator ORC, extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, dupa caz, sau alt document similar/persoanei desemnata de reprezentantul legal in cerere.

Documente necesare:

a) Cererea de emitere a certificatului, completata, datata si semnata. Cererea poate fi descarcata AICI

b) Certificat constatator O.R.C., extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, dupa caz, sau alt document legal similar, nu mai vechi de 30 zile, din care sa rezulte cine este reprezentantul legal al companiei

c) Imputernicirea data persoanei desemnate sa solicite si sa primeasca certificatul, semnata de reprezentantul legal al companiei, daca solicitarea nu este formulata de reprezentantul legal

d) Copia CI a persoanei desemnate sa preia certificatul (reprezentant legal sau persoana desemnata)

Atentie!!! Certificatul de daunalitate va fi transmis reprezentantului legal la adresa de email declarata, in fisier parolat, iar parola va fi transmisa la numarul de telefon declarat.

Please follow and like us: