Precizari privind dovada politei RCA si Carte verde

  • Post author:
  • Post category:RCA

Precizari privind prevederile art. 10 alin. (11) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania astfel cum au fost modificate prin Norma Nr. 36/2020 din 26 august 2020

1. Modificarile normative privind dovada asigurarii RCA in format electronic ori prin interogarea bazei de date AIDA, in cazul unui control al documentelor de asigurare, in vigoare cu incepere din data de 11 septembrie 2020, au aplicabilitate numai pe teritoriul Romaniei.

2. Conform legislatiei europene in materie, fiecare stat membru al Spatiului Economic European poate verifica documentele de asigurare Carte Verde pentru vehiculele din alte state membre care circula pe teritoriul sau in conditiile prevazute de legislatia sa. Avand in vedere acest aspect si tinand seama de faptul ca prevederile legislatiilor din celelalte state membre in privinta modalitatii in care se face dovada existentei asigurarii pot fi diferite, este recomandat ca atunci cand circulati cu autovehiculul intr-un alt stat din Spatiul Economic European, sa aveti asupra dumneavoastra documentul de asigurare Carte Verde emis pe suport hartie de asiguratorii RCA direct sau prin distribuitorii de asigurari.  

3. Atunci cand circulati cu autovehiculul intr-un stat care nu este membru al Spatiului Economic European (stat tert) pentru care documentul de asigurare Carte Verde are valabilitate, sunteti obligati sa aveti asupra dumneavoastra documentul respectiv in original pe suport hartie. In caz contrar vi se poate interzice accesul in statul respectiv pana nu veti incheia o asigurare RCA emisa de un asigurator autorizat in acel stat.

Please follow and like us: