Reglementari importante in domeniu

eu

Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de raspundere civila auto si controlul obligatiei de asigurare a acestei raspunderi

eu

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – GDPR

ro

Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie

ro

Norma nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania

Link direct ASF – click aici

ro

Norma nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referinta pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie

Link direct ASF – click aici

ro

Decizia ASF nr. 1072 din 02.08.2017 privind Procedura privind gestionarea de catre B.A.A.R. a asiguratilor RCA cu risc ridicat

ro

Decizia ASF nr. 1108 din 09.08.2017 privind aprobarea valorii factorului “N”

ro

Regulamentul nr. 6/2017 privind Fondul national de protectie

Link direct ASF – click aici

ro

Regulamentul nr. 2/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2017 privind Fondul national de protectie

ro

Legea nr.237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare

ro

Ordin CSA nr. 1 din 14.04.2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii

ro

Ordin CSA nr. 13 din 16.09.2008 pentru modificarea Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008