Conditii pentru dobandirea calitatii de „Gestionar de daune” pe teritoriul Romaniei, in cadrul Sistemului International Carte Verde

Conform art.4 alin.1 din Regulamentul General al Consiliului Birourilor (Carte Verde)[1], fiecare Birou National Carte Verde stabileste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea fi numita corespondent in aria sa de competenta.

Poate fi numita corespondent, astfel cum este acesta definit prin dispozitiile art.2 pct.15 din Legea nr.132 din 2017, numai o persoana juridica care a dobandit calitatea de ”gestionar de daune” pe teritoriul Romaniei sau o persoana din categoria celor a caror numire este permisa de prevederi conventionale sau legale obligatorii pentru Birou.

Dobandeste calitatea de ”gestionar de daune” pe teritoriul Romaniei persoana juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Conform actului sau constitutiv, sa poata desfasura pe teritoriul Romaniei, activitatea de constatare si evaluare de daune ca urmare a accidentelor de vehicule si de plata a despagubirilor;
 2. Sa aiba un capital social de minim 10.000 lei;
 3. Reprezentantul legal al societatii si/sau persoana care conduce departamentul de gestionare dosare Carte Verde, sa aiba o experienta de cel putin 2 ani in aceasta activitate;
 4. Face dovada ca detine un sistem informatic care sa-i permita comunicarea electronica precum si evidenta activitatii legata de dosare de Carte Verde (constatarea/evaluarea daunelor, plata despagubirilor, evidenta cererilor de rambursare etc.);
 5. Face dovada ca poate efectua, in mod direct sau in baza unor contracte de prestari servicii, constatari si evaluari de daune cu personal calificat, pe tot teritoriul Romaniei, in cel mai scurt timp de la data avizarii daunei;
 6. Face dovada ca are in fiecare moment, capacitatea de a despagubi persoanele prejudiciate in conditiile prevazute de legislatia din Romania, fara a solicita in prealabil asiguratorului sumele necesare. Se considera ca aceasta conditie este indeplinita de catre gestionarul de daune, daca acesta face dovada ca:
  • are in fiecare moment in disponibil cel putin suma de 100.000 Eur in aceasta valuta sau in echivalent lei la cursul B.N.R.,

     sau

  • are deschisa o linie de credit cu un sold in fiecare moment de cel putin 100.000 Eur in aceasta valuta sau in echivalent lei la cursul B.N.R., sau
  • are de incasat de la asiguratorii in numele carora actioneaza suma de cel putin 50.000 Eur si are in disponibil suma de cel putin 50.000 Eur in aceasta valuta sau in echivalent lei la cursul B.N.R.

In plus, corespondentul este obligat sa depuna o scrisoare de garantie bancara (SGB) in beneficiul B.A.A.R. pentru echivalentul sumei de 200.000 Eur.

 1. Nu poate dobandi calitatea de gestionar, persoana juridica care are ca actionar/asociat, reprezentanti legali/ administratori sau in conducerea executiva, persoane care au detinut o calitate de acest gen intr-o societate careia BAAR i-a retras anterior cu titlu de sanctiune, mandatul de gestionar. Persoana juridica care detine calitatea de gestionar, pierde aceasta calitate daca ajunge in situatia mentionata mai sus.

 

Alte persoane care pot fi numite „corespondenti” pe teritoriul Romaniei

Pot fi numiti „corespondenti”pe teritoriul Romaniei, fara a fi nevoie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de la pct.1-7:

 • Societatile de asigurare membre ale B.A.A.R;
 • O subsidiara a unui asigurator membru al unui Birou din cadrul Sistemului Carte Verde, care este stabilita in Romania si care are dreptul de a practica asigurarea C.A./Carte Verde pe teritoriul Romaniei, pentru asiguratorul respectiv, in conditiile prevederilor art. 4 alin.1 paragraful 2 din I.R;
 • Reprezentantul de despagubiri al unui asigurator membru al unui Birou din unul din statele S.E.E. numit in conformitate cu prevederile Directivei 2000/26/CE (2009/103/CE), pentru asiguratorul respectiv, in conditiile prevederilor art. 4 alin.2 din Regulamentul General al Consiliului Birourilor (Carte Verde).

 

[1] https://www.cobx.org/sites/default/files/cob_file_folder/17-internal-regulations-helsinki-en.pdf