Conditii pentru dobandirea calitatii de „Gestionar de daune” pe teritoriul Romaniei, in cadrul Sistemului International Carte Verde

I. Precizari preliminare

 • Unul din motivele pentru care a fost creat Sistemul Carte Verde a fost acela ca persoanele prejudiciate prin accidente produse de vehicule din alte state sa beneficieze de conditii de despagubire similare cu persoanele prejudiciate prin accidente produse de vehicule din statul lor de rezidenta.
 • In acest scop, Biroul National din fiecare stat, singurul recunoscut de Guvernul din statul in care functioneaza ca garant al despagubirii victimelor, se comporta ca asigurator al vehiculelor din alte state, daca aceste vehicule sunt asigurate in statul lor sau daca pentru ele garanteaza Biroul National competent in statul respectiv.
 • Conform art.3 alin.1 din I.R., la producerea unui accident in care este implicat un vehicul asigurat intr-un alt stat membru sau pentru care garanteaza un alt birou, Biroul National competent in statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul trebuie sa ia toate masurile pentru despagubirea persoanelor prejudiciate sau, daca asiguratorul are numit un corespondent, sa trimita corespondentului cazul pentru solutionare.
 • Conform art.4 alin.4 si 5 din I.R., corespondentul are competenta deplina de solutionare a cazului de dauna in conformitate cu legislatia aplicabila, in numele Biroului care a autorizat numirea sa si a asiguratorului care l-a numit.
 • Conform art.4 alin.1 din I.R., fiecare Birou stabileste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea fi numita corespondent in aria sa de competenta.
 • Corespondentul trebuie sa-si dovedeasca capacitatea de a despagubi victimele in conditiile legii si de a reprezenta in cel mai bun mod asiguratorii care au cerut numire lor, cerinte ce vor fi avute in vedere de catre Birou atunci cand stabileste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a fi numita corespondent.
 • Poate fi numita corespondent numai o persoana juridica care a dobandit calitatea de gestionar de daune” pe teritoriul Romaniei sau o persoana din categoria celor a caror numire este permisa de prevederi conventionale sau legale obligatorii pentru Birou.
 • Dobandeste calitatea de gestionar de daune” pe teritoriul Romaniei persoana juridica care indeplineste conditiile stabilite de Birou.

II. Conditii pentru dobandirea calitatii de ”gestionar de daune” pe teritoriul Romaniei, in cadrul Sistemului International Carte Verde

II.1 Pentru a dobandi calitatea de „gestionar de daune” pe teritoriul Romaniei si pentru a-si mentine aceasta calitate, o persoana juridica trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

1. Conform actului sau constitutiv, sa poata desfasura pe teritoriul Romaniei, activitatea de constatare si evaluare de daune ca urmare a accidentelor de vehicule si de plata a despagubirilor;

2. Sa aiba un capital social de minim 10.000 lei;

3. Reprezentantul legal al societatii si/sau persoana care conduce departamentul de gestionare dosare Carte Verde, sa aiba o experienta de cel putin 2 ani in aceasta activitate;

4. Face dovada ca detine un sistem informatic care sa-i permita comunicarea electronica precum si evidenta activitatii legata de dosare de Carte Verde (constatarea/evaluarea daunelor, plata despagubirilor, evidenta cererilor de rambursare etc.);

5. Face dovada ca poate efectua, in mod direct sau in baza unor contracte de prestari servicii, constatari si evaluari de daune cu personal calificat, pe tot teritoriul Romaniei, in cel mai scurt timp de la data avizarii daunei;

6. Face dovada ca are in fiecare moment, capacitatea de a despagubi persoanele prejudiciate in conditiile prevazute de legislatia din Romania, fara a solicita in prealabil asiguratorului sumele necesare. Se considera ca aceasta conditie este indeplinita de catre gestionarul de daune, daca acesta face dovada ca:

   • are in fiecare moment in disponibil cel putin suma de 100.000 Eur in aceasta valuta sau in echivalent lei la cursul B.N.R.,

sau

   • are deschisa o linie de credit cu un sold in fiecare moment de cel putin 100.000 Eur in aceasta valuta sau in echivalent lei la cursul B.N.R., 

sau

   • are de incasat de la asiguratorii in numele carora actioneaza suma de cel putin 50.000 Eur si are in disponibil suma de cel putin 50.000 Eur in aceasta valuta sau in echivalent lei la cursul B.N.R.

In plus corespondentul este obligat fie sa depuna o scrisoare de garantie bancara (SGB) in beneficiul BAAR pentru echivalentul sumei de 200.000 Eur, fie sa depuna aceeasi suma intr-un cont bancar deschis de BAAR in acest scop.

7. Nu poate dobandi calitatea de gestionar, persoana juridica care are ca actionar/asociat, reprezentanti legali/ administratori sau in conducerea executiva, persoane care au detinut o calitate de acest gen intr-o societate careia BAAR i-a retras anterior cu titlu de sanctiune, mandatul de gestionar. Persoana juridica care detine calitatea de gestionar, pierde aceasta calitate daca ajunge in situatia mentionata mai sus.

II.2. Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la pct. II.1 este de competenta Consiliului Director care va decide efectuarea verificarii, fara discriminare, pentru toti gestionarii de daune, ori de cate ori va considera necesar, dar cel putin o data in fiecare an calendaristic.

Verificarea detinerii unui sistem informatic si a cerintelor pe care trebuie acesta sa le indeplineasca conform pct.II.1.,alin.1, subpunctul 4, nu vizeaza o impunere a mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal si nici o stabilire a masurilor tehnice si organizatorice luate de solicitant pentru a respecta cerintele legale aplicabile prelucrarii datelor cu caracter personal, in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Intreaga responsabilitate pentru indeplinirea cerintelor impuse de acest regulament, revine solicitantului care este si ramane operator independent fata de BAAR.

II.3 Calitatea de gestionar de daune se dobandeste in baza hotararii Adunarii Generale a B.A.A.R. si se pierde tot in baza unei hotarari a Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director, ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la pct. II.1 sau in conditiile prevazute de Contractul de mandat.

II.4 Alte persoane care pot fi numite „corespondenti” pe teritoriul Romaniei

Pot fi numiti „corespondenti” pe teritoriul Romaniei, fara a fi nevoie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de la pct. II.1:

 • Societatile de asigurare membre ale B.A.A.R.
 • O subsidiara a unui asigurator membru al unui Birou din cadrul Sistemului Carte Verde, care este stabilita in Romania si care are dreptul de a practica asigurarea R.C.A./Carte Verde pe teritoriul Romaniei, pentru asiguratorul respectiv, in conditiile prevederilor art. 4 alin.1 paragraful 2 din I.R.
 • Reprezentantul de despagubiri al unui asigurator membru al unui Birou din unul din statele S.E.E. numit in conformitate cu prevederile Directivei 2000/26/CE (2009/103/CE), pentru asiguratorul respectiv, in conditiile prevederilor art. 4 alin.2 din I.R.

Calitatea de corespondent dobandita in conformitate cu prevederile pct. II.4, se poate pierde numai in baza unei hotarari a Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director, in conditiile prevazute de I.R. sau in conditiile prevazute de Contractul de mandat.

Bucuresti, 11.07.2019