Emitere certificat de daunalitate din aplicatia AIDA.info

Certificatele emise prin aplicatia AIDA.info sunt generate in urma procesului de inrolare (inregistrare) in aplicatie, care se desfasoara o singura data, ulterior avand posibilitatea de a genera documentul ori de cate ori este necesar, dar nu mai mult de un certificat la 30 de zile (calendaristice). Prin exceptie de la aceasta regula, veti putea emite un certificat si intr-un termen mai scurt in situatia in care, in istoricul dvs. de daunalitate din baza de date AIDA, intervin modificari.

 • certificatul se emite fara stampila si fara semnatura, dar cu numar de inregistrare si cod de validare
 • validarea se face prin intermediul unui cod unic de securitate, imprimat pe fiecare certificat emis – certificatul de daunalitate poate fi verificat la o adresa web dedicata (mentionata in certificat)

Pentru crearea unui cont este necesara descarcarea aplicatiei si parcurgerea urmatorilor pasi:

 1. Verificarea identitatii persoanei care face inrolarea pentru persoana juridica (reprezentant legal sau titular imputernicit), prin fotografierea unui act de identitate (CI sau pasaport)
 2. Verificarea existentei istoricului in baza de date AIDA, prin fotografierea certificatului de inmatriculare al unuia dintre vehiculele apartinand persoanei juridice
 3. Verificarea identitatii persoanei juridice, prin fotografierea unui document precum: certificat constatator ORC (pentru societati), extras din registrul asociatiilor si fundatiilor (pentru asociatii, fundatii), cod de identificare fiscala (pentru cabinete de avocatura, cabinete medicale individuale) etc. (in functie de specificul persoanei juridice
 4. (dupa caz) verificarea imputernicirii, in cazul persoanelor care sunt imputernicite sa faca inrolarea pentru o persoana juridica
 5. Fotografierea si filmarea fizionomiei persoanei care face inrolarea, pentru verificarea concordantei datelor din documentele de identitate cu cele ale persoanei care face inrolarea

Documente si conditii generare certificat

Pentru a va face un cont de utilizator in aplicatia AIDA.info vor fi necesare urmatoarele:

 • cartea de identitate (buletinul) in original a persoanei care creeaza contul pentru persoana juridica (reprezentant legal sau imputernicit, conform inscrisurilor din certificatul O.R.C.)
 • certificatul de inmatriculare in original al unuia dintre vehiculele apartinand persoanei juridice
 • certificat constatator O.R.C. (care sa fie datat nu mai vechi de 30 zile la data inrolarii) sau extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (datat nu mai vechi de 30 zile) in original, dupa caz, sau alt document legal similar, din care sa rezulte cine este reprezentantul legal al organizatiei sau persoana imputernicita, mentionate in certificatul O.R.C.
 • sa aveti o adresa de email valida care va fi utilizata la crearea si, ulterior, la accesarea contului
 • sa va stabiliti o parola pentru accesarea contului
 • sa stabiliti si sa declarati un numar de telefon la care sa puteti fi contactat(a) de catre BAAR pe perioada utilizarii contului
 • sa cititi si sa acceptati Termenii si conditiile de utilizare a aplicatiei AIDA.info