Atunci cand doriti sa plecati intr-o calatorie cu autovehiculul, este bine ca din bagajele dvs. sa nu lipseasca documentul de asigurare de raspundere civila auto “Carte Verde” si “Constatul Amiabil de Accident”.

Achizitionarea acestora se face de la orice societate de asigurare membra a B.A.A.R. (lista societatilor este disponibila AICI)

Cum folosim documentul Carte Verde?

Pentru vizualizarea ghidului referitor la folosirea documentul Carte Verde apasati AICI.

Gestionarea dosarelor de dauna Carte Verde

Solutionarea in cadrul Sistemului International Carte Verde a cazurilor de dauna rezultate in urma accidentelor provocate pe teritoriul Romaniei de autovehicule inmatriculate in strainatate, incepand cu data de 01 mai 2010, se va face de catre:

* Corespondentul din Romania al asiguratorului din strainatate

* B.A.A.R. daca nu exista un corespondent, autovehiculul “vinovat” nu este asigurat sau este asigurat cu o Asigurare de Frontiera

Daca detineti copia documentului Carte Verde puteti incerca sa identificati corespondentul accesand www.baar.ro, pagina „Identificare corespondent”.

Daca identificati corespondentul, accesati acest link pentru a afla datele de contact ale acestuia.

Daca nu identificati un corespondent, luati legatura cu B.A.A.R. fie telefonic , fie prin e-mail la coordonatele de aici. vezi tot articolul

Acordul Multilateral pentru Romania

Prin Decizia 2007/482/CE, adoptata la 09 iulie 2007 si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 180/42 din 10 iulie 2007, Comisia europeana, in calitatea sa de organ executiv al Uniunii Europene cu rol de monitorizare in privinta aplicarii legislatiei europene, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru eliminarea controlului la frontiera a documentelor de asigurare care atesta asigurarea raspunderii civile pentru autovehiculele care au locul obisnuit de stationare pe teritoriul Bulgariei si Romaniei.

Articolul 1 al Deciziei mentionate prevede ca data de la care sa se elimine controlul la frontiera a documentelor de asigurare sa fie data de 01 August 2007. Aceasta data constituie momentul intrarii in vigoare pentru Romania a „Acordului Multilateral intre birourile nationale ale asiguratorilor din Statele Membre ale Spatiului Economic European si a altor state asociate” denumit pe scurt „Acordul Multilateral”.

Procedura semnarii Acordului Multilateral cu Birourile din Bulgaria si din Romania a inceput in 13 noiembrie 2006 si a fost finalizata in data de 08 martie 2007.

Ce este Acordul Multilateral – Scurt istoric

Pentru a facilita circulatia autovehiculelor intre statele semnatare ale tratatului care instituia Comunitatea Economica Europeana si pentru a consolida ideea unei piete unice la nivelul Comunitatii, asemanatoare unei piete interne, Consiliul Comunitatilor Europene a aprobat in data de 24 aprilie 1972, Directiva nr. 72/166/CEE, privind armonizarea legislatiilor Statelor membre privind asigurarea raspunderii civile care rezulta din circulatia autovehiculelor si privind controlul obligatiei de a asigura aceasta raspundere. Statele membre aveau obligatia de a prelua in legislatiile proprii prevederile acestei directive, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 1973.

Una din prevederile din aceasta Directiva solicita fiecarui Stat membru sa se abtina sa verifice documentele de asigurare de raspundere civila pentru vehiculele care au locul obisnuit de stationare intr-un alt Stat membru. De asemenea se solicita fiecarui Stat membru sa se abtina sa verifice documentele de asigurare de raspundere civila si pentru vehiculele care au locul obisnuit de stationare intr-un stat tert, dar care intra pe teritoriul unui Stat membru de pe teritoriul unui alt Stat membru. in acest din urma caz se permitea totusi efectuarea de controale privind documentele de asigurare, insa numai prin sondaj.

Aceasta prevedere putea sa fie pusa in practica numai dupa ce Birourile nationale ale asiguratorilor din statele vizate incheiau acorduri intre ele prin care se angajau ca vor gestiona toate cazurile de dauna survenite pe teritoriul lor de competenta si provocate de circulatia autovehiculelor care au locul obisnuit de stationare pe teritoriul unui alt Stat membru, fie ca autovehiculele respective erau asigurate sau nu. incheierea acordurilor trebuia sa fie constatata de Comisia Europeana care urma sa stabileasca ulterior data intrarii lor in vigoare. Se impune precizarea ca Directiva permitea oricarui Birou national din cadrul Sistemului Carte Verde, incheieriea unor astfel de acorduri cu Birourile nationale din Statele membre.

Intr-o prima etapa de punere in aplicare a prevederilor Directivei 72/166/CEE privind eliminarea verificarii documentelor de asigurare, Birourile nationale din Statele membre au semnat la 16 octombrie 1972 un acord in acest sens numit „Conventia Suplimentara Inter-Birouri” (acordul in baza caruia fusese creat si functiona la data respectiva Sistemul international Carte Verde purta numele de „Conventia Tip Inter-Birouri”).

Avand in vedere ca, ulterior C.E.E. s-a extins iar la aceasta Conventie au aderat, pe baza de conventii suplimentare si birouri nationale din state terte la data respectiva ( de ex. Cehia, Ungaria, Slovenia), s-a consemnat o noua etapa in aplicarea prevederilor Directivei 72/166/CEE in care toate conventiile au fost reunite intr-un singur document denumit uzual „Acordul Multilateral de Garantie” sau prescurtat „M.G.A.” (The Multilateral Guarantee Agreement between insurers national bureaux), care a fost semnat la Madrid la 15 martie 1991.

Urmatoarea etapa a constituit-o semnarea la Rethymno (Creta) la data de 30 mai 2002, a „Acord intre Birourile nationale a asiguratorilor din Statele membre ale Spatiului Economic European si a altor birouri asociate” denumit pe scurt „Acordul Multilateral” ca urmare a crearii noului spatiu european omogen pentru promovarea relatiilor comerciale si economice (S.E.E.). Acordul este in vigoare si la ora actuala sub aceasta denumire.

Considerand ca este oportun ca toate dispozitiile disparate care privesc relatiile dintre Birourile Nationale ale asiguratorilor, sa fie reunite intr-un singur document, Consiliul Birourilor a decis in cadrul Adunarii Generale de la Rethymno (Creta) din data de 30 mai 2002, ca toate aceste dispozitii sa fie reunite in documentul numit „Regulamentul General al Consiliului Birourilor”. in cadrul acestui document, Acordul Multilateral a fost inclus la Sectiunea a III-a „Reguli particulare pentru relatiile contractuale intre Birouri bazate pe prezumtia de asigurare”.

Consecintele aplicarii Acordului Multilateral

Dupa cum am aratat, scopul semnarii Acordului Multilateral a fost acela de a facilita circulatia vehiculelor intre statele semnatare, prin eliminarea controlului documentelor privind asigurarea de raspundere civila „Carte Verde”. Acest fapt rezulta in mod expres si din textul art. 1 din Decizia 2007/482/CE („As from 1 August 2007, Member States shall refrain from making cheks on insurance against civil liability in respect of vehicles wich are normally based in territory of Bulgaria and Romania…. ”) precum si din cel al art. 2 alin. 1 din Directiva nr. 72/166/CEE (.”Member States shall refrain from making checks on insurance against civil liability in respect of vehicles normally based in the territory of another MemberState….”).

In urma modificarii continutului art. 2 alin. 1 din Directiva nr. 72/166/CEE prin Directiva 2005/14/CE, s-a revenit intr-o oarecare masura asupra problemei verificarii documentelor de asigurare, aratandu-se ca se permite totusi verificarea acestora dar nu in mod discriminatoriu si nu in cadrul unor controale care sa vizeze in mod special aceste documente (deci ar fi posibila de exemplu verificarea in cazul unor accidente de circulatie!).

Dupa cum rezulta din cele aratate mai sus, nu numai ca nu se interzice eliberarea documentelor de asigurare „Carte Verde” dupa intrarea in vigoare a Acordului Mulilateral dar ar fi chiar recomandat sa se continue eliberarea lor.

In paralel cu eliminarea verificarii (sistematice!) a controlului documentelor de asigurare, obligativitatea incheierii asigurarii se mentine si este prevazuta in mod expres in art. 3 al Directivei 72/166/CEE. („Each Member State shall, …, take all appropriate measures to ensure that civil liability in respect of the use of vehicles normally based in its territory is covered by insurance.”). in baza unei prime unice de asigurare, asiguratorii sunt obligati sa preia raspunderea asiguratilor lor pe tot teritoriul Spatiului Economic European, inclusiv pe teritoriul Elvetiei (art. 2 din Directiva 90/232/CEE modificata). Aceasta prevedere se aplica si asigurarilor R.C.A. eliberate in Romania, cu valabilitate incepand de la 01.01.2007. Din acest motiv asigurarile R.C.A. sunt insotite de un document Carte Verde.

In Romania, nerespectarea obligatiei de a incheia asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei precum si cu retinerea certificatului de inmatriculare si cu retragerea placutelor de inmatriculare. Daca in termen de 30 de zile de la aplicarea masurii nu se face dovada asigurarii, politia poate dispune radierea din circulatie a vehiculului respectiv (art. 64 din Legea nr. 136/1995 si art. 76 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002). Alte state membre ale S.E.E. aplica sanctiuni si mai dure pentru nerespectarea acestei obligatii (de ex. in Belgia aceasta fapta constituie infractiune; in Anglia se poate ajunge pana la distrugerea fizica a vehiculului neasigurat).

Identificarea proprietarilor de vehicule din Romania care nu respecta obligatia de a le asigura, se va face prin compararea bazei de date a asiguratorilor cu baza de date privind inmatricularea vehiculelor, urmand ca dupa identificare sa le fie aplicate sanctiunile mentionate mai sus.