Intrebari si raspunsuri legate de politele RCA, clasele B/M sau certificatele de daunalitate

In vederea clarificarii unei anumite situatii in care va aflati, in legatura cu politele RCA, clasele B/M sau certificatele de daunalitate, va rugam sa vedeti raspunsurile la intrebarile de mai jos.

Dispozitii legale aplicabile:

 • Art. 32 alin. (2) lit.e) din Legea nr. 132/2017, conform caruia BAAR are atributia “de a asigura dezvoltarea si administrarea bazei de date privind evidenta contractelor RCA in ceea ce priveste colectarea, administrarea, procesarea, prelucrarea, managementul calitatii si publicarea datelor”.
 • Art. 7 alin. (1) din Norma ASF nr. 20/2017, conform caruia “asiguratorii RCA transmit prin sistem informatic catre baza de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila” o serie de informatii privind politele RCA emise asiguratilor, respectiv privind daunele/prejudiciile realizate de asigurati.

Prin urmare, responsabilitatea pentru corectitudinea si acuratetea datelor introduse in baza de date privind evidenta contractelor RCA apartine asiguratorilor sau intermediarilor in asigurari (agenti, companii de brokeraj, asistenti in brokeraj etc.), dupa caz, unde ati incheiat contractul de asigurare RCA.

BAAR nu poate face modificari in baza de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila, acestea putand fi realizate doar de catre emitentul contractului de asigurare RCA.

BAAR va poate sprijini prin emiterea unui certificat de daunalitate, a carui procedura de emitere si documente pe care trebuie sa le completati le regasiti aici: https://www.aida.info.ro/certificat-daunalitate. Certificatul de daunalitate contine informatii despre toate politele RCA pe care le-ati incheiat in ultimii 5 ani de zile, inclusiv daunele/prejudiciile asociate acestora (daca este cazul).

Ce ati putea face:

 • in situatia in care cunoasteti de unde provine eroarea (ex: cunoasteti polita de la care provine eroarea B/M sau aveti toate politele incheiate la aceeasi companie de asigurari ori cunoasteti exact asiguratorul la care figurati cu o dauna etc.), va puteti adresa direct asiguratorului in cauza (datele de contact ale asiguratorilor care emit RCA sunt disponibile aici: https://www.aida.info.ro/contact-asiguratori);
 • in situatia in care nu cunoasteti sursa erorii, puteti accesa https://www.aida.info.ro/ pentru a face verificari privind clasa Bonus-Malus si politele RCA emise pentru vehiculul dvs.;
 • in situatia in care nu cunoasteti situatia politelor RCA care v-au fost emise in ultimii 5 ani sau a daunelor asociate acestora, ati putea solicita BAAR emiterea unui certificat de daunalitate (https://www.aida.info.ro/certificat-daunalitate).

In conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017, art. 18, alin. (10): “Asiguratorul RCA elibereaza asiguratului/utilizatorului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenta acestor daune“.

Prin urmare, certificatele de daunalitate emise de catre BAAR vizeaza tot istoricul asiguratului din ultimii 5 ani de raporturi contractuale, calculati anterior pornind de la data emiterii certificatului. Nu se pot emite certificate pentru un numar auto specific/un anumit autovehicul, ci pentru toate numerele/autovehiculele existente in baza de date si care v-au apartinut si/sau va apartin.

Dispozitii legale aplicabile:

 • art.18 alin. (10) din Legea nr. 132/2017, conform caruia: “Asiguratorul RCA elibereaza asiguratului/utilizatorului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenta acestor daune“.

Prin urmare, certificatele de daunalitate emise de catre BAAR vizeaza numai politele RCA care au cel putin o zi de valabilitate in ultimii 5 ani de zile anteriori datei de emitere a certificatului. De exemplu, daca data emiterii ar fi 01.01.2019, certificatul de daunalitate ar urma sa includa toate politele de asigurare care, in intervalul 02.01.2014-01.01.2019 au avut cel putin 1 zi de valabilitate, respectiv toate daunele platite de asigurator(i) in acest interval de timp.

Precizam faptul ca vechimea permisului de conducere nu influenteaza istoricul in asigurare si cel de daunalitate.

Ce ati putea face:

 • in situatia in care doriti un istoric detaliat pentru o perioada mai mare de 5 ani, trebuie sa va adresati personal fiecarui asigurator unde ati incheiat polite de asigurare cu expirare anterioara perioadei de 5 ani (datele de contact ale asiguratorilor care emit RCA sunt disponibile aici: https://www.aida.info.ro/contact-asiguratori);
 • daca ati avut incheiate contracte cu un asigurator care a fost declarat in  faliment, trebuie sa va adresati lichidatorului acestuia:
  • pentru SAR Astra S.A. lichidator este societatea KPMG Restructuring SPRL (informatii suplimentare gasiti aici: https://www.astrasig.ro)
  • pentru Carpatica Asig S.A. lichidator este societatea CITR Filiala Cluj SPRL (informatii suplimentare gasiti aici: http://www.carpaticaasig.ro/).

Avand in vedere prevederile GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice – text integral disponibil AICI), certificatul de daunalitate trebuie sa ajunga la titular sau la persoana imputernicita de catre acesta.

Din aceste considerente, in cazul persoanelor fizice, pentru ca BAAR sa va poata transmite certificatul de daunalitate prin e-mail va trebui sa atasati cererii de emitere a certificatului urmatorul document:

 • Declaratie pe proprie raspundere formulata in limba romana sau limba oficiala a statului de rezidenta (doar intr-una din limbile oficiale ale UE):
  • (i) incheiata in forma autentica la un notar public, misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei din tara de rezidenta, sau
  • (ii) al carei continut, semnatura si data sunt atestate de avocat, daca acesta are, potrivit legislatiei din tara de rezidenta, atributii in acest sens.

Din Declaratie trebuie sa rezulte urmatoarele:

 • identitatea persoanei care solicita certificatul (nume si prenume, CNP romanesc, adresa de domiciliu si adresa de rezidenta (pentru persoanele care au rezidenta in strainatate);
 • numarul de telefon declarat al persoanei care solicita certificatul, la care aceasta va fi contactata de catre reprezentantii BAAR;
 • adresa de email declarata a persoanei care solicita certificatul, la care BAAR va transmite certificatul de daunalitate;
 • datele de identificare profesionala ale notarului public sau avocatului (acestea trebuie sa se regaseasca in incheierea de autentificare/atestare)

Este foarte important de retinut ca certificatul de daunalitate va fi transmis solicitantului la adresa de e-mail declarata, in fisier parolat, iar parola va fi transmisa la numarul de telefon declarat.

Ce ati putea face:

 • daca sunteti in Romania, mergeti la un notar public inregistrat in listele de notari publici tinute de Camerele Notarilor Publici sau la un avocat inregistrat in Tabloul Avocatilor Definitivi cu drept de exercitare a profesiei tinut de fiecare Barou din Romania, membru al UNBR, si dati declaratia mentionata mai sus
 • daca sunteti in strainatate, mergeti fie la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din tara respectiva, fie identificati un notar sau un avocat care are dreptul legal sa autentifice/ateste declaratia
 • transmiteti declaratia, alaturi de cererea de emitere a certificatului de daunalitate, insotita si de celelalte documente anexa (copie carte de identitate, document de rezidenta – daca este cazul etc.).

Dispozitii legale aplicabile:

 • art. 32 alin. (4) din Norma ASF nr. 20/2017 conform caruia: „in situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele“.

Ce ati putea face:

Clasa B/M este stabilita automat la emiterea ofertei/politei de asigurare, astfel incat dvs. nu trebuie sa efectuati nici un demers in acest sens. Stabilirea clasei o face asiguratorul sau intermediarul in asigurari (agent de asigurare, companie de brokeraj, asistent in brokeraj etc.), dupa caz, pe baza informatiilor furnizate de  baza de date AIDA.

Dispozitii legale aplicabile:

 • art. 32 alin. (5) – (7) din Norma ASF nr. 20/2017 conform caruia: „(5) In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

(6) Pentru asiguratii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus in cazul instrainarii sau radierii unui vehicul asigurat se realizeaza dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care contractul RCA al acestuia a incetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobandit se face pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru vehiculul instrainat sau radiat;

b) in cazul in care asiguratul instraineaza sau radiaza un vehicul, intr-o perioada de maximum un an de la data introducerii in asigurare a unui vehicul nou-dobandit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reinnoire a contractului RCA pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru ambele vehicule.

(7) Transferul clasei bonus-malus se realizeaza pe baza solicitarii scrise a asiguratului insotite de documente privind instrainarea sau radierea vehiculului si achizitia vehiculului nou-dobandit.”

Ce ati putea face:

La emiterea ofertei/politei de asigurare trebuie sa prezentati asiguratorului sau intermediarului in asigurari, dupa caz, documente justificative privind instrainarea sau radierea vehiculului (dupa caz) si achizitia vehiculului nou-dobandit.

Dispozitii legale aplicabile:

 • art. 7, litera a) din Legea nr. 132/2017 conform caruia contractul RCA inceteaza la data la care proprietarul vehiculului notifica asiguratorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, insotita de documente justificative.

Ce ati putea face:

 • in situatia in care contractul (polita) RCA este inca in termen de valabilitate, pentru incetarea acestuia trebuie sa notificati asiguratorul RCA si sa ii puneti la dispozitie documentele justificative (de ex: contractul de vanzare purtand viza organului fiscal competent de scoatere din evidentele fiscale ale acestuia de pe numele dvs.)
 • in situatia in care polita RCA nu mai este in termen de valabilitate, puteti sa-i informati pe toti asiguratorii emitenti de polite RCA despre instrainarea vehiculului dvs., punandu-le, totodata, la dispozitie documentele justificative conform celor mentionate la pct.1). Coordonatele de contact ale asiguratorilor emitenti de polite RCA le puteti gasi accesand https://www.aida.info.ro/contact-asiguratori
Please follow and like us: